Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Heaven Come Down – Thiên Chúa Giáng Trần – Kenya

Thánh Ca: Heaven Come Down – Thiên Chúa Giáng Trần – Kenya

Tựa đề: Thiên Chúa Giáng Trần
Nguyên tác: Heaven Come Down
Nhạc và Lời: John Peterson (1961)
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1974)
Trình bày: KUSDA Choir, Kenya

Heaven Came Down
1. O what a wonderful, wonderful day,
day I will never forget;
After I’d wandered in darkness away,
Jesus my Savior I met.
O what a tender, compassionate friend,
He met the need of my heart;
Shadows dispelling, with joy I am telling,
He made all the darkness depart.
Chorus:
Heaven came down
and glory filled my soul, (filled my soul)
When at the cross
the Savior made me whole; (made me whole)
My sins were washed away
and my night was turned to day,
Heaven came down and
glory filled my soul! (filled my soul)
2. Born of the Spirit with life from above
into God’s family divine,
Justified fully thru Calvary’s love,
O what a standing is mine!
And the transaction so quickly was made,
when as a sinner I came,
Took of the offer, of grace He did proffer,
He saved me, O praise His dear name!
3. Now I’ve a hope that will surely endure
after the passing of time;
I have a future in heaven for sure
there in those mansions sublime.
And it’s because of that wonderful day,
when at the cross I believed;
Riches eternal and blessings supernal,
from His precious hand I received.
Thiên Chúa Giáng Trần

 

1. Ríu rít tiếng hót chim chào đón ánh nắng hồng,
Ríu rít tiếng hót ca vang lừng…
Như đưa tâm linh tôi vào giữa những lối mộng
Những lối có bóng mát cho lòng…
Những lối biếc có hoa đẹp, có Chúa dắt dìu,
Ngài là “Người lòng tôi mến yêu”
Sống với Cứu Chúa luôn đêm ngày lòng đầy mừng vui
Dù mưa rơi hay nắng vương trên đời…
Điệp Khúc:
Thiên Chúa xuống trần
tìm tôi giữa đời tối tăm,
Tôi đến với Ngài
một hôm cõi lòng vỡ tan…
Đời tôi hôm nay tươi sáng,
Chúa dắt tôi bước trong muôn hào quang,
Tôi đến với Ngài
lòng quên hết sầu thế gian…
2. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa Ngài
Sống với những đớn đau đêm ngày…
Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn,
Sớm với tối thiếu vắng yêu thương…
Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi,
Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi…
Đến với Cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời
Bao tội tôi Jêsus đã buông tha rồi!
3. Chúa đã đến thế gian mờ tối cứu vớt người
Chúa đã đến với ơn tha tội…
Đem bao yêu thương, hy vọng chiếu sáng cõi đời,
Ánh sáng Chúa dắt bước chân tôi…
Thấm thoát bóng tháng năm rồi cũng sẽ khuất rời,
Nguyện hằng ngày nhìn xem Chúa thôi!
Lúc những cám dỗ chung quanh làm mềm lòng người
Xin được nương trong tay Cứu Chúa muôn đời

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top