Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTLVN – Lần Thứ 46

Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTLVN – Lần Thứ 46

VTKTH_02

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Theo tin tức từ Văn Phòng Tổng Liên Hội, Đại hội đồng Tổng Liên Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lần thứ 46 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 15/11/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh.  Đại hội sẽ diễn ra tại Viện Thánh Kinh Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

Chủ đề của hội đồng là Vươn Tới Mục Đích Thiên Thượng.  Hai diễn giả chính cho hội đồng là Mục sư Thomas Stebbins và Mục sư Thái Phước Trường.

Đại hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 46 là một hội đồng đặc biệt, không theo chu kỳ ấn định.  Mục đích chính của hội đồng đặc biệt này chuẩn bị cho việc thống nhất tổ chức của Hội Thánh hai miền Nam Bắc.  Lẽ ra hội đồng này đã được tổ chức vào tháng 6/2013.  Theo dự tính của ban lãnh đạo Hội Thánh hai miền Nam Bắc đã thảo luận vào tháng 4/2013, mỗi miền sẽ tổ chức hội đồng vào cuối tháng 6/2013 và sau đó sẽ tổ chức Hội Đồng Thống Nhất vào tháng 9/2013.

Tuy nhiên,  ngày 7/6/2013 Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam cho biết hồ sơ xin thống nhất giáo hội của Hội Thánh Tin Lành Miền Nam không đúng quy định của Chính Phủ Việt Nam; do đó hội đồng đã không thể diễn ra vào tháng 6/2013 như dự tính.

Theo lịch sử, sau khi Hiệp Định Gèneve ký kết vào năm 1954, quốc gia Việt Nam bị chia đôi. Do hoàn cảnh lịch sử của đất nước, Hội Thánh Tin Lành tại hai miền Nam Bắc đã phải hoạt động riêng biệt.  Mặc dầu nước Việt Nam đã thống nhất từ năm 1975, do nhiều yếu tố khác nhau, Hội Thánh Tin Lành tại hai miền Nam Bắc vẫn chưa được  phép thống nhất cho tới ngày hôm nay.

Châu Trân

Thư Viện Tin Lành
(Ngày 31/10/2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top