Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Hội Đồng Giáo Phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam Lần Thứ VI

Hội Đồng Giáo Phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam Lần Thứ VI

Hội Đồng Giáo Phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam Lần Thứ VI:

Hội Đồng Giáo Phẩm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam lần thứ VI đã được tổ chức trọng thể vào ngày 17-18/10/2012 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt.  Đại hội là dịp để các đại biểu được bồi linh, thông tin, thông công và thảo luận những vấn đề liên quan trong chức vụ hầu việc Chúa.

Chủ đề của đại hội là Giảng và Sống, dựa trên câu Kinh Thánh I Ti-mô-thê 4:16 “Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; Phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.” Chủ đề đại hội nhắc các đầy tớ Chúa hai thiên chức quan trọng mà Chúa đã giao cho người hầu việc Chúa là giảng và sống đúng như Lời Chúa dạy để minh chứng cho niềm tin.  

Theo thông báo của Ban Tổ Chức, có khoảng 2000 đại biểu tham dự đại hội này; trong số đó có 820 đại biểu chính thức là các mục sư, mục sư nhiệm chức và truyền đạo đang hầu việc Chúa.  Số còn lại quý mục sư trí sự, quả phụ các mục sư, và người phối ngẫu của các đầy tớ Chúa.

Tại đại hội các đại biểu đã được nghe phúc trình của Mục sư Phạm Trọng Huy về hoạt động của Hội Đồng Giáo Phẩm từ năm 2010-2012. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận báo cáo về hoạt động của Viện Thánh Kinh Thần Học, vấn đề thực tập cho sinh viên Khóa V và việc tuyển sinh Khóa VI. Mục sư Phan Vĩnh Cự ôn lại sự phát triển của Hội Thánh trong quá khứ và thuyết trình về Phương Cách và Định Hướng Phát Triển Hội Thánh cho tương lai. Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa nhắc nhở các đại biểu về những thách thức trong chức vụ hầu việc Chúa.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu chọn năm thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm cho nhiệm kỳ 2012-2014.  Kết quả:  Chủ Tịch: Mục sư Lê Hoàng Long, Phó Chủ Tịch: Mục sư Lê Văn Thiện, Thư Ký: Mục sư Mã Phúc Hiệp, Ủy Viên: Mục sư Cilmup Ha Kar và Mục sư Nguyễn Thế Hiển.

Đại hội kết thúc vào ngày 18/10/2012 trong niềm vui và phước hạnh.

Lược trích bản tin của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Nam 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top