Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2024

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2024

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 49
của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ
sẽ được tổ chức tại 
Sheraton Fairplex Hotel

601 W. McKinley Avenue, Pomona, California 91768
từ ngày 22/6/2024  – 24/6/2024

 

Chủ Đề: Bươn Tới Trong Sự Hầu Việc Đấng Christ

Chương Trình Tổng Quát: 

Thứ Sáu: 21/6/2024
– 7:00 pm: Hội Đồng Cầu Nguyện 

Thứ Bảy: 22/6/2024
– 6:30 am:  Tĩnh Nguyện
– 9:00 am: Hội Đồng Khai Mạc
– 2:00 pm: Các Sinh hoạt 

Chúa Nhật: 23/6/2024
– 6:30 am::  Tĩnh Nguyện
– 9:00 am: Lễ Thờ Phượng
– 2:00 pm: Lễ Tấn Phong
– 7:00 pm: Đêm  Truyền Giáo

Thứ Hai: 24/6/2024
– 6:30 am:  Tĩnh Nguyện
– 9:00 am: Hội Đồng Hành Chánh
– 7:00 pm: Lễ  Bế Mạc

Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top