Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2022

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2022

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 47
của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ
sẽ được tổ chức tại 
Sheraton Fairplex Hotel

601 W. McKinley Avenue, Pomona, California 91768
từ ngày 2/7/2022  – 4/7/2022

Chủ Đề: Sống Trong Thánh Linh

Chương Trình Tổng Quát: 

Thứ Sáu: 1/7/2022
– Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Nguyện 

Thứ Bảy: 2/7/2022
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Hội Đồng Khai Mạc
– Buổi Chiều: Sinh hoạt các Đoàn Nam Giới, Phụ Nữ, Gia Đình Trẻ, và Thanh Niên.
– Buổi Tối: Chương Trình Hội Đồng

Chúa Nhật: 3/7/2022
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Lễ Thờ Phượng
– Buổi Chiều: Chương Trình Hội Đồng
– Buổi Tối: Chương Trình Hội Đồng

Thứ Hai: 4/7/2022
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Hội Đồng Hành Chánh
– Buổi Chiều: Hội Đồng Hành Chánh
– Buổi Tối: Lễ  Bế Mạc

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top