Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2021

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2021

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 46
của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại 

Houston, Texas

Từ 7:30 tối thứ Sáu 2/7/2021 đến 9:30 tối Chúa Nhật 4/7/2021

Chủ Đề: Khẩn Cầu Một Cơn Phục Hưng

Chương Trình Tổng Quát: 

Thứ Sáu: 2/7/2021
– Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Nguyện 

Thứ Bảy: 3/7/2021
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Hội Đồng Khai Mạc
– Buổi Chiều: Sinh hoạt các Đoàn Nam Giới, Phụ Nữ, Gia Đình Trẻ, và Thanh Niên.
– Buổi Tối: Chương Trình Truyền Giáo

Chúa Nhật: 4/7/2021
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Lễ Thờ Phượng
– Buổi Chiều: Thánh Kinh Thần Học
– Buổi Tối: Lễ Tấn Phong Mục Sư & Bế Mạc

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top