Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2019

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2019

 

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 44
của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại 

Chapman University
1 University Drive Orange, California

Từ 7:30 tối thứ Sáu 28/6/2019 đến 9:30 tối thứ Ba 2/7/2019

Chủ Đề: Nếp Sống Trong Giao Ước

Chương Trình Tổng Quát: 

Thứ Sáu: 28/6/2019
– Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Nguyện 

Thứ Bảy: 29/6/2019
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Lễ Khai Mạc và Lễ Tấn Phong Mục Sư
– Buổi Chiều: Sinh hoạt các Đoàn Nam Giới, Phụ Nữ, Gia Đình Trẻ, và Thanh Niên.
– Buổi Tối: Sinh hoạt các Đoàn Nam Giới, Phụ Nữ, Gia Đình Trẻ, và Thanh Niên.

Chúa Nhật: 30/6/2019
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Lễ Thờ Phượng
– Buổi Chiều: Lễ Tạ Ơn và Thánh Kinh Thần Học Viện
– Buổi Tối: Hội Đồng Truyền Giáo

Thứ Hai: 1/7/2019

– Sáng Sớm:  Tĩnh nguyện
– Buổi Sáng: Bồi Linh 
– Buổi Chiều: Huấn Luyện: Giải Pháp Cho Những Xung Đột Trong Hội Thánh
– Buổi Tối: Bồi Linh

Thứ Ba: 2/7/2019
– Sáng Sớm: Tĩnh nguyện
– Buổi Sáng: Huấn Luyện
– Buổi Chiều: Huấn Luyện
– Buổi Tối: Lễ Bế Mạc

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top