Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2018

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt 2018

Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 43
của Giáo Hạt Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại 

Chapman University
1 University Drive Orange, California

Từ 7:30 tối thứ Sáu 29/6/2018 đến 9:30 tối thứ Ba 3/7/2018

Chủ Đề: Nếp Sống Trong Giao Ước

Chương Trình Tổng Quát: 

Thứ Sáu: 29/6/2018
– Buổi Tối: Hội Đồng Cầu Nguyện 

Thứ Bảy: 30/6/2018
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Lễ Khai Mạc
– Buổi Chiều: Sinh hoạt các Đoàn Nam Giới, Phụ Nữ, Gia Đình Trẻ, và Thanh Niên.
– Buổi Tối: Sinh hoạt các Đoàn Nam Giới, Phụ Nữ, Gia Đình Trẻ, và Thanh Niên.

Chúa Nhật: 1/7/2018
– Sáng Sớm:  Tĩnh Nguyện
– Buổi Sáng: Lễ Thờ Phượng
– Buổi Trưa: Lễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Thần Học Viện
– Buổi Chiều: Tiệc Mừng
– Buổi Tối: Hội Đồng Truyền Giáo

Thứ Hai: 2/7/2018

– Sáng Sớm:  Tĩnh nguyện
– Buổi Sáng: Bồi Linh – Thảo Luận Hành Chánh
– Buổi Chiều: Thảo Luận Hành Chánh
– Buổi Tối: Bồi Linh

Thứ Ba: 3/7/2018
– Sáng Sớm: Tĩnh nguyện
– Buổi Sáng: Bồi Linh – Thảo Luận Hành Chánh
– Buổi Chiều: Thảo Luận Hành Chánh
– Buổi Tối: Lễ Bế Mạc

Những chi tiết liên hệ:

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top