Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Khai Mạc Hội Đồng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ

Khai Mạc Hội Đồng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ

HDGH38_KhaiMac

Orange, California:

Hội đồng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ lần thứ 38 đã khai mạc vào sáng ngày 29/6/2013 tại Viện Đại Học Chapman thuộc thành phố Orange, California.  Chủ đề của đại hội năm nay là Đổi Mới Trong Chúa, dựa trên thư Ê-phê-sô trong Thánh Kinh Tân Ước.

Câu gốc của đại hội là Ê-phê-sô 1:3 “Chúc tụng Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ.” Trong lời tuyên bố khai mạc, Mục sư Giáo Hạt Trưởng Lê Vĩnh Thạch đã ôn lại những đặc điểm trong lịch sử của Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ, xác định mục đích, vai trò của Giáo Hạt, và tóm tắt vài nguyên tắc căn bản cho phương hướng hoạt động của Giáo Hạt trong tương lai.

Sứ điệp của lễ khai mạc dựa trên phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô 1:13-23.  Trong khi Sứ đồ Phao Lô vui mừng về đức tin và nếp sống yêu thương của các tín hữu trong quá khứ, đầy tớ Chúa đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự nhận biết Chúa để hướng vào tương lai.  Người tin Chúa cần hiểu rõ niềm trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, hiểu rõ về sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang mà Chúa dành cho các thánh đồ, hiểu rõ về quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời đối với những người có lòng tin.  Tất cả những điều tốt lành mà tín hữu và Hội Thánh của Chúa có được là nhờ vào sự hy sinh và sống lại của Đức Chúa Giê-xu.  Liên hệ đến chủ đề Đổi Mới Trong Chúa, diễn giả cho biết: Đức Chúa Trời không thay đổi trong cách thể hiện bên ngoài, nhưng thay đổi trong cấu trúc và trong bản chất của cá nhân, của tổ chức và hội thánh.  Những tội lỗi và sai lầm trong quá khứ, nhờ vào sự hy sinh và sống lại của Đức Chúa Giê-xu, đã được giải quyết.

Ước lượng có hơn 800 người đã tham dự lễ khai mạc. Đại hội sẽ tiếp tục trong ba ngày kế tiếp.  Đặc điểm của Hội Đồng Giáo Hạt năm nay là giảm rất nhiều thì giờ thảo luận những vấn đề hành chánh, nhưng dành phần lớn thời gian cho việc bồi linh và huấn luyện. Bên cạnh những bài giảng, người tham dự hội đồng có dịp tham dự 13 buổi thuyết trình với nhiều đề tài khác nhau liên hệ đến việc điều hành và phát triển hội thánh.

Châu Trân
Thư Viện Tin Lành
(29/6/2013)

 

 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top