Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Đại Hội Báp-tít 2024 – Lễ Khai Mạc – Đêm 4/7/2024

Đại Hội Báp-tít 2024 – Lễ Khai Mạc – Đêm 4/7/2024

Hội Đồng Baptist Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 39 (2024)
Tối 4/7/2024:  Lễ Khai Mạc
Video: Good Servant’s Church

 

Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top