Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Truyền Giáo: Đức Chúa Jesus Xứng Đáng Để Chúng Ta Dấn Thân

Truyền Giáo: Đức Chúa Jesus Xứng Đáng Để Chúng Ta Dấn Thân

Nguyên văn: Jesus Is Worth It
Video: HeartCry Missionary Society

Vài nét về nội dung của video

Video thuật lại công tác truyền giáo cho sắc tộc Korowai tại Papua Indonesia.  Một số nhà truyền giáo đã dành nhiều nhiều năm tháng để học ngôn ngữ, đặt chữ viết, dịch Kinh Thánh, biên soạn những tài liệu, rồi cung cấp những tài liệu đó cho dân tộc Korowai,  giúp cho họ có thể đọc, nghe, và hiểu biết về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi người, trong đó có dân tộc của họ.

Trước tình trạng dịch bệnh, chiến tranh, động đất, xung đột về chính trị, xáo trộn vể kinh tế, … đang diễn ra hiện nay, không ít người tiên đoán rằng Đức Chúa Jesus sắp tái lâm. Tuy nhiên các nhà truyền giáo biết rằng hiện nay có rất nhiều dân tộc trên thế giới  vẫn chưa biết về Phúc Âm của Chúa. Do đó, họ đã nỗ lực dấn thân để hoàn tất trách nhiệm giới thiệu Phúc Âm của Chúa cho mọi dân tộc trước khi Chúa trở lại (Ma-thi-ơ 24:14).

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top