Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Tựa đề: Cung Điện Bằng Ngà
Nguyên tác: Ivory Palaces
Nhạc và lời: Henry Barraclough (1891-1983)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 82

Ivory Palaces

1. My Lord has garments so wondrous fine,
And myrrh their texture fills;
Its fragrance reached to this heart of mine
With joy my being thrills.

Refrain:
Out of the ivory palaces,
Into a world of woe,
Only His great eternal love
Made my Savior go.

2. His life had also its sorrows sore,
For aloes had a part;
And when I think of the cross He bore,
My eyes with teardrops start.

3. His garments, too, were in cassia dipped,
With healing in a touch;
In paths of sin had my feet e’er slipped—
He’s saved me from its clutch.

4. In garments glorious He will come,
To open wide the door;
And I shall enter my heav’nly home,
To dwell forevermore.

Cung Điện Bằng Ngà

1. Kìa áo Chúa thơm không chi sánh kịp được,
Vì đã tẩm trong một dược;
Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm,
Tưởng đứng trên đồi hương nam.

Điệp Khúc:
Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần,
Đây nơi ô nhơ trăm phần.
Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi,
Bỏ bửu cung tiếc gì.

2. Kìa áo của Ngài xưa cũng tẩm trầm hương,
Ngài nếm trải bao đoạn trường;
Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang,
Cảm xúc hai hàng lụy chan.

3. Kìa, chiếc áo Ngài dầm nhục quế diệu thanh,
Rờ đến, kẻ đau được lành;
Hồi chân tôi trượt, Giê-xu đỡ vững yên,
Khỏi chốn ô nhục, tội khiên.

4. Mặc áo hiển vinh Giê-xu sẽ hồi lai,
Mừng rỡ tiếp nghinh Con Ngài;
Mặc áo trắng tinh tôi lên nước hiển vinh,
Hưởng phước hoan lạc trường sinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

82


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top