Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hãy Thầm Nguyện – Whisper A Prayer

Hãy Thầm Nguyện – Whisper A Prayer

Tựa đề: Whisper A Prayer
Hãy Thầm Nguyện
Lời Anh: Khuyết Danh
Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn

Whisper A Prayer

1. Whisper a prayer in the morning,
Whisper a prayer at noon;
Whisper a prayer in the ev’ning,
To keep your heart in tune.

2. God answers prayer in the morning,
God answers prayer at noon;
God answers prayer in the ev’ning,
To keep your heart in tune.

3. Jesus may come in the morning,
Jesus may come at noon;
Jesus may come in the ev’ning,
So keep your heart in tune.

Hãy Thầm Nguyện

1. Hãy thầm nguyện Giê-xu lúc sớm mai
Trưa càng thành tâm khẩn nài
Tối hầu chuyện Giê-xu cách thiết tha
Lòng con với Chúa luôn giao hòa.

2. Chúa nhậm lời con giữa lúc sớm mai
Trưa Ngài nghe con khẩn nài
Tối Ngài luôn luôn lắng tai nghe con
Lòng con trong Chúa luôn giao hòa.

3. Giê-xu phục lâm có thể sáng nay
Hay là ban trưa giữa ngày
Giê-xu phục lâm có thể tối nay
Lòng con luôn sẵn hoan nghênh Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top