Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban
Nguyên tác: Count Your Blessings
Lời: Johnson Oatman
Nhạc: Edwin O. Excell
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài Số 214

Count Your Blessings

1. When upon life’s billows
you are tempest tossed,
When you are discouraged,
thinking all is lost,
Count your many blessings,
Name them one by one,
And it will surprise you
what the Lord hath done.

Refrain:
Count your blessings,
Name them one by one,
Count your blessings,
See what God hath done!
Count your blessings,
Name them one by one,
And it will surprise you
what the Lord hath done.

2. Are you ever burdened
with a load of care?
Does the cross seem heavy
you are called to bear?
Count your many blessings,
every doubt will fly,
And you will keep singing
as the days go by.

3. When you look at others
with their lands and gold,
Think that Christ has promised you
His wealth untold;
Count your many blessings.
Wealth can never buy
Your reward in heaven,
nor your home on high.

4. So, amid the conflict
whether great or small,
Do not be disheartened,
God is over all;
Count your many blessings,
angels will attend,
Help and comfort give you
to your journey’s end.

Hãy Ðếm Những Ơn Phước Chúa Ban

1. Khi bao cơn sóng gió
bủa khắp chung quanh bạn đây
Hoặc khi anh cảm thấy
mất cả mọi điều đời này.
Xin anh mau mau đếm
các phước lành Thiên Phụ ban,
Rồi anh ngạc nhiên thấy
phước ơn Chúa luôn tuôn tràn.

Điệp Khúc:
Xin anh đếm
các phước lành Cha luôn ban
Xin anh hãy kể ra
ơn lành từng tên
Hãy đếm ơn trên!
Hãy kể tên linh ân.
Chắc chắn anh sẽ thấy
các công tác Cha đang làm.

2. Khi anh đang mê mỏi
bởi gánh nặng trên đời chăng?
Hoặc cây thập tự của anh mang
thật là nặng chăng?
Anh nên mau mau đếm
các phước lành trên trời ban
Mọi hồ nghi tiêu tán
chắc anh sẽ hát suốt đàng

3. Anh đang trông nơi
của cải giàu sang đời nầy?
Kìa kim ngôn Cha hứa ban
kho vô tận ngày mai
Xin anh ghi ơn phước
Chúa vẫn hằng ban đầy dư
Dầu bao nhiêu gia sản
vẫn không thể mua đâu nào.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top