Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hát Như Đa-vít

Hát Như Đa-vít

Tựa đề: Hát Như Đa-vít
Nguyên tác: Sing Like David Sang

Kinh Thánh: “Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.” Thi Thiên 146:2

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top