Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Trang Chính » Hà Thông: Chúa Xuân Đến

Hà Thông: Chúa Xuân Đến

Chúa Xuân Đến

Xuân về vẻ đẹp đó đây
Nắng hồng nhuộm thắm ngập đầy cỏ huê
Chim reo lãnh lót tư bề
Lá tràn nhựa sống sum suê xanh rì
Nhung viền thảm cỏ đường đi
Bước êm nào ngại ngùng chi cuộc đời
Ruộng chiêm sóng lúa bời bời
Tin Lành đạo Chúa đến đời lâu nay
Lưng trời gió thoảng hây hây
Nhơn sinh vơi khổ lòng rày yên vui
Chúa yêu sắm sẵn xuân rồi
Hồn con dịu mát hết hồi lo âu
Đâu còn chi những khổ đau?
Chúa Xuân đã tắm ảnh đào cỏ cây
Tình thương Thượng Đế ai tày?
Chúa Xuân đem đến lòng đầy vui tươi
Bàn tay Tạo Hóa tuyệt vời
Quyền năng vô đối đời đời ngợi khen.

Hà Thông – Kinh Tạo
Xuân 1974

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top