Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Happy Thanksgiving

Happy Thanksgiving

“Hãy cảm tạ CHÚA, vì Ngài thật tốt; tình thương của Ngài còn đến đời đời.” I Sử Ký 16:34

“Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Bởi lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời. Trong mọi việc anh em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong danh Ðức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha” Cô-lô-se 3:16-17

“Ðừng lo lắng gì, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và cảm tạ trình dâng những nhu cầu của anh em lên Ðức Chúa Trời” Phi-líp 4:6

“Linh hồn con ca ngợi Ngài, vì không thể nín lặng được. Lạy CHÚA! – Ðức Chúa Trời của con – con sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi.” Thi Thiên 30:12

“Trong ngày đó, anh em sẽ nói: Hãy cảm tạ CHÚA. Hãy kêu cầu danh Ngài. Hãy cho các dân biết những việc Ngài làm. Hãy tôn cao danh Ngài. Hãy ca hát tôn ngợi CHÚA vì Ngài đã làm những việc vinh hiển; Hãy cho cả thế giới biết điều ấy.” Ê-sai 12:4-5

“Vậy, vì chúng ta hưởng nhận một vương quốc không thể bị rúng động, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn, và rồi từ lòng biết ơn đó chúng ta hãy phục vụ Ðức Chúa Trời một cách thích đáng, với tất cả lòng tôn sùng và kính sợ, vì Ðức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa hừng thiêu đốt.” Hê-bơ-rơ 12:28-29

“Con sẽ dâng lễ vật lên cho Ngài với lời cảm tạ; con sẽ trả những gì con đã hứa nguyện với Ngài, vì sự giải cứu chỉ đến từ CHÚA” Giô-na 2:9

“Vì mọi vật do Ðức Chúa Trời dựng nên đều tốt, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn – bởi vì nhờ lời Ðức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa.” I Ti-mô-thê 4:4-5

“CHÚA là sức mạnh của tôi và là thuẫn khiên của tôi. Tôi để lòng tin cậy nơi Ngài, và tôi được giúp đỡ. Vì thế, lòng tôi rất vui mừng, tôi sẽ hát lên bài ca của mình để cảm tạ Ngài.” Thi Thiên 28:7

“Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Khá ngợi ca mà vào các sân Ngài; Hãy tạ ơn Ngài, khá chúc tụng danh Ngài.” Thi Thiên 100:4

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top