Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hallelujah – Amen

Hallelujah – Amen

Nguyên tác: Hallelujah
Trích từ Trường Ca Messiah
Lời: Kinh Thánh
Nhạc: George F. Handel (1685-1759)

Vài Nét Về Tác Phẩm

Khúc Ca Hallelujah (Hallelujah Chorus) là một thánh ca được trích trong Trường Ca Messiah của George F. Handel (1685-1759). Tác phẩm này được sáng tác vào năm 1742 tại Dublin, Ireland. Trong suốt gần ba thế kỷ qua, Hallelujah Chorus được phổ biến rộng rãi khắp thế giới và được rất nhiều người yêu thích.

Hallelujah Chorus là tiểu khúc thứ 44, thuộc màn II, cảnh 7 trong Trường Ca Messiah.  Bài thánh ca này được xem là ca khúc tiêu biểu của Trường Ca Messiah.  Bài thánh ca phổ biến và nổi tiếng đến nỗi không ít người hiểu lầm Hallelujah Chorus chính là Trường Ca Messiah.

Tựa Đề

Tựa đề của bài thánh ca là Hallelujah. Chữ Hallelujah trong nguyên văn Hebrew – הַלְּלוּיָהּ – là một từ kép, gồm hai chữ הַלְּלוּ và הּ.  Chữ הַלְּלוּ là cách viết theo ngôi thứ hai, số nhiều của động từ “ca ngợi” hay “tôn ngợi”; và chữ  הּ (Yah) là chữ viết tắt của YHWH, là danh xưng của Đức Chúa Trời.  Trong các bản dịch Kinh Thánh cũ, danh hiệu của Đức Chúa Trời được viết là “Yahweh” hay “Jehovah”.  Vì thế, chữ Hallelujah có nghĩa là tôn ngợi Đức Chúa Trời.

Nội Dung

Hallelujah Chorus được trình bày trong màn II, cảnh 7 của Trường Ca Messiah.  Lời thánh ca được trích từ sách Khải Huyền trong Thánh Kinh Tân Ước mô tả sự tể trị của Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế trên cả hoàn vũ.   Những câu Kinh Thánh đã được dùng để viết lời ca cho Hallelujah Chorus trong tiếng Anh như sau:

“And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.” (Revelation 19:6)

“And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” (Revelation 11:15)

“And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King Of Kings, And Lord Of Lords.” (Revelation 19:16)

“Bấy giờ tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông rất lớn, như tiếng của nhiều dòng nước chảy, và như tiếng của nhiều tiếng sấm nổ vang rền rằng: Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn Năng của chúng ta đang trị vì.” (Khải Huyền 19:6)

“Vị thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn trên trời nói rằng: Vương quốc của thế gian đã trở thành vương quốc của Chúa chúng ta và của Ðấng Christ của Ngài; Ngài sẽ trị vì đời đời vô cùng.” (Khải Huyền 11:15)

“Trên áo Ngài và nơi đùi Ngài có ghi một danh: Vua của các vua và Chúa của các chúa.” (Khải Huyền 19:16)

Từ những ký thuật trong sách Khải Huyền, George F. Handel đã viết nhạc cho bài thánh ca này theo nghi thức nghênh đón, không phải chỉ dành cho một vì vua, nhưng nghênh đón Đấng tể trị chí cao, là Vua của các vua và Chúa của các chúa.  Do đó, những người hiểu nội dung của bài thánh ca – trong đó có cả Anh Hoàng George Đệ II –  đều đứng dậy để bày tỏ lòng tôn kính Chúa khi nghe bài thánh ca này cử hành trong nghi lễ chính thức.  Hành động này tương tự như thái độ tôn trọng của một công dân phải đứng lên khi quốc ca được cử hành.

Ca Khúc Giáng Sinh

Mặc dầu Hallelujah Chorus không phải là một ca khúc giáng sinh nhưng người tin Chúa khắp thế giới thường hát bài thánh ca này trong mùa giáng sinh, đặc biệt vào Mùa Vọng,  để trông chờ sự tái lâm oai nghi của Đức Chúa Jesus.

Đức Chúa Jesus sẽ trở lại thế giới này không phải trong hình ảnh một em bé tầm thường, nhưng trong vinh quang uy nghi của Đấng tể trị cả vũ trụ.

Lời Việt

Lời Việt của bài thánh ca được dịch vào thập niên 1970 và phổ biến trong cộng đồng Tin Lành.  Tháng 4 năm 2012, Ban Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia Việt Nam và Ban Hợp Xướng Quốc Tế đã trình bày bài thánh ca này tại Hà Nội.  Tháng 5 năm 2013, Ban Hợp Xướng của Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số ca nhạc sĩ quốc tế đã trình bày bài thánh ca này tại Sài Gòn.

Lời thánh ca trong tiếng Anh và tiếng Việt như sau:

Lời Anh: Hallelujah Chorus

Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

For the Lord God
Omnipotent reigneth.
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

For the Lord God
Omnipotent reigneth.
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

For the Lord God
Omnipotent reigneth.
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

For the Lord God
Omnipotent reigneth.
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

For the Lord God
Omnipotent reigneth.
Hallelujah!

The kingdom of this world
is become
The kingdom of our Lord,
and of His Christ,
and of His Christ!

And He shall reign for ever and ever!
And He shall reign for ever and ever!
And He shall reign for ever and ever!
And He shall reign for ever and ever!

King of kings,
Forever and ever!
Hallelujah! Hallelujah!
and Lord of lords.
Forever and ever!
Hallelujah! Hallelujah!

King of kings,
Forever and ever!
Hallelujah! Hallelujah!
and Lord of lords.
Forever and ever!
Hallelujah! Hallelujah!

King of kings,
Forever and ever!
Hallelujah! Hallelujah!
and Lord of lords.
King of kings, and Lord of lords.

and He shall reign,
and He shall reign,
and He shall reign, shall reign,
and He shall reign, forever and ever!

King of kings,
Forever and ever!
And Lord of lords,
Hallelujah! Hallelujah!
And He shall reign forever, forever and ever!

King of kings, and Lord of lords!
King of kings, and Lord of lords!
And He shall reign forever and ever!
Forever and ever!
Forever and ever!
King of kings! and Lord of lords!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!

Lời Việt: Khúc Ca Hallelujah

Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Ngợi Thượng Đế – Chúa hoàn vũ –
Đấng rất oai quyền!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

Ngợi Thượng Đế – Chúa hoàn vũ –
Đấng rất oai quyền!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

Ngợi Thượng Đế – Chúa hoàn vũ –
Đấng rất oai quyền!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

Ngợi Thượng Đế – Chúa hoàn vũ –
Đấng rất oai quyền!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!

Ngợi Thượng Đế – Chúa hoàn vũ –
Đấng rất oai quyền!
Hallelujah!

Thế giới mai đây thuộc Ngài;
Sẽ thuộc Ngài
Thế giới mai đây thuộc Chúa,
Là Chúa các vua
Vua trên muôn chúa

Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng!
Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng!
Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng!
Ngôi nước Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng!

Vua muôn vua!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Hallelujah! Hallelujah!
Vua muôn vua!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Hallelujah! Hallelujah!

Chúa các chúa!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Hallelujah! Hallelujah!
Trên hết các chúa!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Hallelujah! Hallelujah!

Vua muôn vua!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Hallelujah! Hallelujah!
Vua của các chúa.
Vua muôn Chúa, Chúa trên các vua.

Ngài sẽ cai trị.
Ngài sẽ cai trị.
Ngài sẽ cai trị, Ngài trị vì,
Triều chính Ngài vững bền đến muôn năm vô cùng.

Vua muôn vua!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Vua trên muôn vua!
Hallelujah! Hallelujah!
Triều chính Ngài vững bền đến muôn năm vô chung.

Vua muôn chúa! Vua trên muôn chúa!
Vua muôn chúa! Vua trên muôn chúa!
Triều vua Christ hằng bền vững đến muôn muôn đời!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Còn muôn đời!  Còn muôn đời!
Vua muôn vua! Vua trên muôn vua!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top