Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hà Hơi Linh

Thánh Ca: Hà Hơi Linh

Tựa đề: Hà Hơi Linh
Nguyên tác: Breath Upon Us

Lời: Russell K. Carter (1891)
Nhạc: Russell K. Carter (1891)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 141

Breathe Upon Us

1. Breathe upon us, Lord, from Heaven,
Fill us with the Holy Ghost;
Promise of the Father given,
Send us now a Pentecost.

Refrain:
Breathe upon us, breathe upon us,
With Thy love our hearts inspire;
Breathe upon us, breathe upon us,
Lord, baptize us now with fire.

2. While the Spirit hovers o’er us,
Open all our hearts, we pray;
To Thine image, Lord, restore us,
Witness in our souls today.

3. Lift us, Lord, oh, lift us higher,
From the carnal mind set free;
Fill us with refining fire,
Give us perfect liberty.

Hà Hơi Linh

1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,
Làm tâm con chan chứa Thánh Linh,
Nguyền Cha tái ban ngày lễ Ngũ tuần,
Cho hứa ngôn xưa, nay được thành.

Điệp Khúc:
Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân,
Xin lấy yêu thương linh cảm con;
Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần,
Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

2. Từ khi Thánh Linh đậu trên đầu này,
Đời con đây dâng Chúa quản cai,
Phục hưng chúng con tựa ảnh tượng Ngài,
Xin chứng cho tâm linh này hoài.

3. Thần Linh Chúa thay lòng con vẹn phần,
Từ nay không xu hướng thế gian;
Nguyền ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần,
Tâm trắng trong tinh anh hoàn toàn.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top