Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Hồn Ngợi Khen Chúa

Hồn Ngợi Khen Chúa

Tựa đề: Hồn Ngợi Khen Chúa
Tác giả: Carl Gustav Boberg
Trình bày:  Haghim
Địa điểm: Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Việt Nam
July 2, 2011 – Crystal Cathedral,  Garden Grove, CA.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top