Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sơ Lược Sách Nê-hê-mi

Sơ Lược Sách Nê-hê-mi

Lời Ban Biên Tập:

Trong năm 2019, Thư Viện Tin Lành sẽ giới thiệu bài học Kinh Thánh trong sách Nê-hê-mi.  Mời bạn đọc tìm hiểu một ít về sách này.

Sơ Lược Sách Nê-hê-mi

Nê-hê-mi là một sách trong Cựu Ước.  Trong Kinh Thánh của người Do Thái, sách Nê-hê-mi là một phần trong sách Ê-xơ-ra; tuy nhiên trong Kinh Thánh của những người tin Đức Chúa Jesus, sách Nê-hê-mi và sách Ê-xơ-ra được in thành hai sách riêng biệt.

Tác giả 

Đa số các nhà nghiên cứu Kinh Thánh công nhận Nê-hê-mi, nhân vật chính của sách, là tác giả của sách này.  Nội dung của sách được viết như là một hồi ký của Nê-hê-mi, ghi lại việc tái xây dựng thành phố Jerusalem. 

Trong chương đầu tiên, tác giả ghi nhận ông là Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 1:1), một vị quan của Ạt-ta-xét-xe  (Artaxerxes I) (Nê-hê-mi 2:1) – Hoàng đế Ba-tư.  Nê-hê-mi đã được Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe cho phép trở về Do Thái để tái xây dựng lại thành phố  Jerusalem. Nê-hê-mi cũng được bổ nhiệm làm Tổng Trấn của Giu-đa, vùng đất phía nam của nước Do Thái, bao gồm thủ phủ Jerusalem.

Ngoại trừ chương 10-12 viết về cơn phục hưng, và trích dẫn tài liệu thống kê của đoàn người Do Thái hồi hương trước đó, phần lớn nội dung trong 10 chương còn lại của sách Nê-hê-mi được viết với chủ từ “tôi”.  Nội dung của sách, lẫn văn phạm trong văn mạch của sách, đã gián tiếp xác nhận tác giả của sách chính là Nê-hê-mi.

Bối Cảnh Lịch Sử

Sau khi được Đức Chúa Trời cứu người Do Thái khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập, đưa họ trở về Ca-na-an, và thành lập quốc gia Y-sơ-ra-ên (Israel – Do Thái).  Theo các tài liệu khảo cổ hiện có, tên quốc gia Y-sơ-ra-ên được chép trong văn bia Merneptah, được viết vào năm 1203 TC. Đây là tài liệu lịch sử xưa nhất, bên ngoài Kinh Thánh, xác nhận sự tồn tại của quốc gia Y-sơ-ra-ên.   

Quốc gia Y-sơ-ra-ên phát triển và đạt đến thời cực thịnh dưới triều của vua Đa-vít và Sa-lô-môn.  Đến năm 931 TC, quốc gia Y-sơ-ra-ên bị chia thành hai vương quốc: Y-sơ-ra-ên ở phía bắc và Giu-đa (Judah) ở phía nam. 

Năm 722 TC, vương quốc Y-sơ-ra-ên ở phía bắc bị Đế quốc A-sy-ri (Asyrian) chiếm.  Năm 587 TC, vương quốc ở phía nam bị Đế quốc Ba-by-lôn (Babylon) chiếm.

Năm 539 TC, Đế quốc A-sy-ri đánh bại Đế quốc Ba-by-lôn, do đó toàn bộ nước Do Thái, bao gồm cả vương quốc  Y-sơ-ra-ên ở phía bắc và Giu-đa ở phía nam đều trở thành thuộc địa của Đế quốc A-sy-ri.

Niên Đại

Chương đầu tiên trong sách Nê-hê-mi cho biết vào năm thứ 20 dưới triều của Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe, Nê-hê-mi đã được em trai mình là Ha-na-nia báo tin về tình trạng của những người Do Thái hồi hương trước đó và hiện trạng của thành phố Jerusalem lúc bấy giờ (Nê-hê-mi 1:1-3).  Theo các sử gia, Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe  (Artaxerxes I) đã cai trị tại Ba Tư từ năm  465–424 TC; cho nên năm thứ 20 của triều đại này là năm 445 TC.

Nội Dung

Sách Nê-hê-mi thuật lại thế nào Nê-hê-mi, là một vị quan đang phục vụ Hoàng đế  Ạt-ta-xét-xe tại kinh đô Su-sơ, đã được báo tin về tình trạng đổ nát của Jerusalem.  Jerusalem vốn là kinh đô của Giu-đa, vương quốc thuộc phía nam của nước Do Thái.  Cả nước Do Thái, bao gồm Sa-ma-ri (vương quốc ở phía bắc) và Giu-đa (vương quốc ở phía nam), lúc đó đều là thuộc địa của Ba Tư.  Nê-hê-mi đã được Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe bổ nhiệm là Tổng Trấn Giu-đa, cho nên ông đã trở về Jerusalem, thủ phủ của trấn Giu-đa vào lúc đó.  

Tại Jerusalem, bất chấp sự chống đối từ những kẻ thù của người Do Thái, Nê-hê-mi đã tổ chức xây lại vách thành.  Sau đó, ông tái lập lại những cộng đồng Do Thái sống theo luật pháp của Môi-se.

Sách Nê-hê-mi ghi lại những nội dung căn bản sau:  

 1. Vào năm thứ 20 khi Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe trị vì, Nê-hê-mi, quan tửu chánh của hoàng đế, đã được báo tin rằng tường thành của Jerusalem bị sụp đổ và thành phố thật điêu tàn. Nê-hê-mi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhắc lại tội lỗi của dân Do Thái, cũng như lời hứa của Đức Chúa Trời về sự khôi phục lại quốc gia Do Thái.  Sau đó, Nê-hê-mi xin Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe cho phép ông trở về Jerusalem để xây dựng lại vách thành.  Hoàng để Ạt-ta-xét-xe đã chấp thuận lời thỉnh cầu của Nê-hê-mi và đã hổ trợ Nê-hê-mi trong sứ mạng này.
 2. Nê-hê-mi trở về Jerusalem mang theo chiếu chỉ của Hoàng đế. Sau đó, ông đã đi điều tra về thực trạng của các vách thành tại Jerusalem.
 3. Nê-hê-mi kêu gọi những người Do Thái tại Jerusalem, kể cả thầy tế lễ thượng phẩm Ê-li-a-síp, cùng hiệp sức để xây lại vách thành.
 4. Những kẻ thù của người Do Thái, trong đó San-ba-lát – lãnh đạo người Sa-ma-ri, Tô-bi-gia – lãnh đạo người Am-môn, và Ghê-sem – lãnh đạo người Ả-rập âm mưu tấn công Jerusalem. Nê-hê-mi đối phó bằng cách tổ chức người Do Thái vừa xây dựng lại vách thành, vừa trang bị vũ khí để canh chừng và tự vệ.
 5. Nê-hê-mi thấy những lãnh đạo và quý tộc Do Thái bóc lột người nghèo. Nê-hê-mi buộc họ phải xóa tất cả những nợ nần của người nghèo, trả lại tất cả tài sản mà người nghèo đã cầm thế, và trả thêm tiền lời nữa.  Nê-hê-mi đã làm gương trong nếp sống công chính, khác hẳn với những Tổng Trấn trước ông đã tham nhũng, đàn áp, và bóc lột dân chúng.  
 6. San-ba-lát vu cáo Nê-hê-mi mưu phản Hoàng đế Ạt-ta-xét-xe. Các kẻ thù của người Do Thái đã dùng nhiều thủ đoạn để ngăn trở việc tái thiết Jerusalem, tuy nhiên vách thành đã được hoàn tất trong một thời gian kỷ lục.
 7. Nê-hê-mi bổ nhiệm các viên chức địa phượng và cắt đặt lính canh để canh các những cổng thành. Nê-hê-mi dự định thực hiện việc ghi danh những người Do Thái. Ông đã khám phá ra tài liệu thống kê của những người Do Thái hồi hương lần trước.
 8. Nê-hê-mi đã hội họp dân chúng lại, và Ê-xơ-ra đọc cho họ nghe về luật pháp Môi-se. Nê-hê-mi, Ê-xơ-ra và những người Lê-vi đã hướng dẫn việc thực hiện Lễ Lều Tạm theo Luật Pháp Môi-se.
 9. Những người Do Thái đã họp lại, cầu nguyện, ăn năn, xưng nhận những tội lỗi trong quá khứ, cầu xin Đức Chúa Trời cứu giúp và xin Chúa giữ lời hứa của Ngài với đất nước của họ.
 10. Những tế lễ, người Lê-vi, cùng dân Do Thái đã thành lập một giao ước, cam kết phân rẽ họ khỏi những người chung quanh, và quyết tâm vâng giữ luật pháp của Chúa.
 11. Tái phân bổ dân cư tại Jerusalem, những thị trấn và làng mạc tại Giu-đa.
 12. Danh sách những thầy tế lễ và người Lê-vi đã hồi hương từ thời Hoàng đế Si-ru. Nê-hê-mi, với sự trợ giúp của Ê-xơ-ra, điều hành việc khánh thành tường thành và tái thiết thành phố.
 13. Sau 12 năm tại Jerusalem, Nê-hê-mi trở về Su-sơ. Sau đó, ông trở lại Jerusalem và khám phá rằng có những thụt lùi khi ông vắng mặt. Nê-hê-mi quyết định áp dụng kỷ luật để hoàn tất cuộc cải cách mà ông đã khởi xướng, và đã cầu xin sự phù hộ của Chúa.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top