Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan – Cao Bằng (2013)

Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan – Cao Bằng (2013)

Vài nét về hoạt động của Đoàn Truyền Giáo Samari Nhân Lành từ ngày 20/7-4/8/2013 tại Cao Bằng, Việt Nam.  Có khoảng 3000 bệnh nhân được khám bệnh và điều trị trong hai tuần đoàn đến Cao Bằng trong năm nay.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top