Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2008)

Phóng Sự: Đoàn Truyền Giáo Good Samaritan (2008)

Sơ Lược Hoạt Động của Good Samaritan Medical Dental Ministry tại Việt Nam – Năm 2008.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top