Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi (2014) – 08

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi (2014) – 08

Lời Ban Biên Tập

Mùa Giáng Sinh đã về.  Cộng đồng tín hữu khắp nơi đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.  Nếu bạn đọc có những hình ảnh giáng sinh tại Hội Thánh của mình và muốn giới thiệu cho độc giả của Thư Viện Tin Lành, xin vui lòng tag Thư Viện Tin Lành vào facebook của quý vị.  Nếu có video, xin vui lòng bỏ trên Youtube và gởi cho chúng tôi địa chỉ. Các cộng tác viên của Thư Viện Tin Lành sẽ chọn đăng những hình ảnh và video thích hợp.  Cầu xin Chúa ban bình an, niềm vui và phước hạnh cho gia đình của quý vị. 

Trong Chúa.

2014_TrungLap_HCRước đèn khai lễ – Hội Thánh Trung Lập, Quảng Nam

2014_TrungThanh_BHBan hát Hội Thánh Trung Lập, Quảng Nam

2014_TrungLap_CDBan hát thanh niên Hội Thánh Trung Lập, Quảng Nam

2014_TrungLap_CDTNBan hát tráng niên Hội Thánh Trung Lập, Quảng Nam

2014_TrungLap_BTNHoạt cảnh Giáng Sinh tại Trung Lập, Quảng Nam

2014_Orange_BHBan hát Hội Thánh Orange, California

2014_Orange_BHTNBan Thiếu Nhi Hội Thánh Orange, California

2014_Poway_BHBan hát Hội Thánh Poway, California

2014_LindaVista_BHBan hát Hội Thánh Linda Vista, California

2014_Wesley_BHBan hát Hội Thánh Wesley San Diego, California

Hình Ảnh Giáng Sinh 2014
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top