Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 06

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 06

HTHoaMy_sKỷ niệm giáng sinh tại Hội Thánh Hòa Mỹ – Quảng Nam
HTHoaMy_GS_sQuan khách tham dự giáng sinh tại Hòa Mỹ – Quảng Nam
HTKeSach_GS_ThieuNhi_sChương trình giáng sinh cho thiếu nhi tại Hội Thánh Kế Sách, Cà Mau
HTKeSach_CauNguyen_sThiếu nhi cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại Kế Sách, Cà Mau

TanHoaDong_DakLak_sKỳ niệm giáng sinh tại Tân Hòa Đông, Daklak
HTAnHoa_RachGia_sKỷ niệm giáng sinh tại An Hòa, Rạch Giá
HTBanMethuot_sGiáng sinh tại Buôn Mê Thuột
HTCaiRang_CanTho_sGiáng sinh tại Cái Răng, Cần Thơ
HTLaGi_BinhThuan_sMừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh La Gi, Bình Thuận
HTLongMy_HauGiang_sGiáng sinh tại Long Mỹ, Hậu Giang
HTTanDuc_CaMau_TTH_sTân tín hữu tại Hội Thánh Tân Đức, Cà Mau
HTTanThanh_TayNinh_sTân tín hữu tại Hội Thánh Tân Thành, Tây Ninh
HTTaNun_LamDong_sTân tín hữu tại Hội Thánh Tà Nun, Lâm Đồng
HTThoiAnHoi_SocTrang_sKỳ niệm giáng sinh tại Thới An Hội, Cần Thơ
TGGSNhaTrang_sTruyền giảng giáng sinh tại Nha Trang

Hình Ảnh Giáng Sinh 2013
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top