Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 05

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 05

SaiGon_2_BHThuDuc_sBan hát giáng sinh tại Hội Thánh Thủ Đức

 SaiGon_2_ThuDuc_TTH_2sTiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Thủ Đức

SaiGon_1_KhanhHoi_CaNgoiChua_sCa ngợi Chúa tại Hội Thánh Khánh Hội
SaiGon_1_KhanhHoi_TTH_sTiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Khánh Hội

SaiGon_3_GiaDinh_TTH_sTân tín hữu tại Hội Thánh Gia Định

SaiGon_4_ToHienThanh_sTham dự truyền giảng tại Hội Thánh Tô Hiến Thành

SaiGon_4_ToHienThanh_TTH_sTân tín hữu tại Hội Thánh Tô Hiến Thành

SaiGon_5_TuyLyVuong_BH_sBan hát Hội Thánh Tuy Lý Vương

SaiGon_5_TuyLyVuong_TTH_sTiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Tuy Lý Vương

SaiGon_6_NguyenTrai_sChương trình giáng sinh tại Hội Thánh Nguyễn Trãi

SaiGon_6_NguyenTrai_TTH_sTiếp nhận Chúa tại Hội Thánh Nguyễn Trải

Hình Ảnh Giáng Sinh 2013
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top