Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 04

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 04

HTMoscowBan hát Hội Thánh Moscow, Nga
HTOrange_BTNThiếu nhi Hội Thánh Orange, California

HTOrange_TrangNienBan hát Tráng Niên Hội Thánh Orange, California

HTDaNhim_TrongNhaTho_sGiáng sinh tại Hội Thánh Đa Nhim – Lâm Đồng
HTDaNhim_NgoaiNhaTho_sBên ngoài Hội Thánh Đa Nhim

TamVu_LATruyền giảng tại sân vận động Tầm Vu, Long An
TamVu_LA_SVDKhách tham dự giáng sinh tại Tầm Vu, Long An

TamVu_LA_TTHTiếp nhận Chúa tại Tầm Vu, Long An

HTThuanMy_LATruyền giảng tại Nhà Văn Hóa Thuận Mỹ, Long An

HTThuThua_TTHTân tín hữu tại Thuận Mỹ, Long An

HTThuThuaHội Thánh Thủ Thừa, Long An

HTThuThua_ChuanBiChuẩn bị giáng sinh tại Thủ Thừa, Long An

HTThuThua_TTHTân tín hữu tại Thủ Thừa, Long An

HTTanTru_LATham dự giáng sinh tại Tân Trụ, Long An

HTTanTru_LA_TTH
Tân tín hữu tại Tân Trụ, Long An

HTLongAn_ThamDuTham dự truyền giảng tại Tân An, Long An

HTLongAnTiếp nhận Chúa tại Tân An, Long An

HTSocTrang_sKỷ niệm giáng sinh tại Sóc Trăng

GS_PhuNu_NhaTrang_sGiáng sinh dành cho phụ nữ tại Nha Trang

Hình Ảnh Giáng Sinh 2013
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top