Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 02

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 02

CandleLight_AuNhiẤu nhi rước đèn

CandleLight_ThieuNhiThiếu niên chuẩn bị

CandleLight_ThanhNienvà thanh niên sẵn sàng trước giờ diễn lễ

CandleLight_BanHatLeBan hát lễ
GiangSinh_HTDaNangGiáng sinh tại nhà thờ Đà Nẵng

DaNang_BanHatNuCa đoàn phụ nữ Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_BHNhiDongCa đoàn thiếu nhi Đà Nẵng

BaptistGreenview_NC_sBan hát Hội Thánh Baptist Greenview, North Carolina

NuBan_HTCharlotte_NC_sBan hát nữ Hội Thánh Charlotte, North Carolina

ThieuNhi_HTHighPoint_NC_sThiếu nhi Hội Thánh High Point, North Carolina

HTMongCai_ThieuNhi_sThiếu nhi Hội Thánh Tin Lành Móng Cái, Quảng Ninh

BanHatHTPhuQuocBan hát Hội Thánh Phú Quốc

ThieuNien_BinhTriDongBan thiếu niên Hội Thánh Bình Trị Đông

HTBaptistDangChrist_BinhThuanHội thánh Baptist Đấng Christ, Bình Thuận

TanTinHuu_HTGiaoThuyNamDinh_2Tân tín hữu tại Hội Thánh Giao Thủy, Nam Định

HTPhucAmDongNaiThiếu nhi Hội Thánh Phúc Âm, Đồng Nai

HTSaigon_ThieuNhiCa đoàn thiếu nhi Hội Thánh Sài Gòn

HTSaigon_ThieuNienCa đoàn thiếu niên Hội Thánh Sài Gòn

CandleLight_ThieuNienNiềm vui trong đêm kỷ niệm Chúa giáng sinh.

Hình Ảnh Giáng Sinh 2013
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top