Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 01

Hình Ảnh Giáng Sinh Khắp Nơi – 01

HTTamKy_sMừng Chúa Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ, Quảng Nam

HTHanoi_sQuang cảnh đêm giáng sinh tại nhà thờ Tin Lành Hàng Da, Hà Nội

BanHatThieuNhiHanoiBan hát thiếu nhi Hội Thánh Hà Nội

HTTruongXuan_sKỷ niệm Chúa giáng sinh tại Hội Thánh Tin Lành Trường Xuân, Tam Kỳ.

HTChienDan_sHội Thánh Chiên Đàn, Tam Kỳ

HTPhuongHoa_sHội Thánh Phương Hòa, Tam Kỳ

HTPhuTrung_sHội Thánh Phú Trung, Tam Kỳ

HTTienHiep_sHội Thánh Tiên Hiệp, Tam Kỳ

HTTienPhuoc_sHội Thánh Tiên Phước, Tam Kỳ

HTTienQua_sHội Thánh Tiên Quả, Tam Kỳ

HTTienTho_sHội Thánh Tiên Thọ, Tam Kỳ

Hình Ảnh Giáng Sinh 2013
From TVTL Friends Around the World

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top