Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tìm Hiểu Phúc Âm Trong Sách I & II Sa-mu-ên

Tìm Hiểu Phúc Âm Trong Sách I & II Sa-mu-ên

Tựa đề: Tìm Hiểu Phúc Âm Trong Sách I & II Sa-mu-ên
Nguyên văn: Discovery Gospel in I & II Samuel
Diễn giả: Dr. Rev. Tim Keller

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top