Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Goodness of God

Thánh Ca: Goodness of God

Nguyên tác: Goodness of God
Sáng tác: Ed Cash, Ben Fielding, Jason Ingram, Brian Johnson and Jenn Johnson
Trình bày: Don Moen & Teams

Goodness of God

1. I love You, LordFor Your mercy never fails meAll my days, I’ve been held in Your handsFrom the moment that I wake upUntil I lay my headOh, I will sing of the goodness of God
 
And all my life You have been faithfulAnd all my life You have been so, so goodWith every breath that I am ableOh, I will sing of the goodness of God
 
2. I love Your voiceYou have led me through the fireIn the darkest nightYou are close like no otherI’ve known You as a FatherI’ve known You as a Friend
And I have lived in the goodness of God
 
And all my life You have been faithfulAnd all my life You have been so, so goodWith every breath that I am ableOh, I will sing of the goodness of God
 
‘Cause Your goodness is running afterIt’s running after meYour goodness is running afterIt’s running after meWith my life laid downI’m surrendered nowI give You everything
‘Cause Your goodness is running afterIt’s running after me
 
‘Cause Your goodness is running afterIt’s running after meYour goodness is running afterIt’s running after meWith my life laid downI’m surrendered nowI give You everything‘Cause Your goodness is running afterIt keeps running after me
 
And all my life You have been faithfulAnd all my life You have been so, so goodWith every breath that I am ableOh, I’m gonna sing of the goodness of God
 
‘Cause all my life You have been faithfulAnd all my life You have been so, so goodWith every breath that I am ableOh, I’m gonna sing of the goodness of God
Oh, I’m gonna sing of the goodness of God

 

Lòng Chúa Nhân Từ

1. Lòng này mến Chúa
Vì ơn Chúa mãi mãi không thay dời
Tháng năm dài, Ngài nâng đỡ trong cánh tay Cha.
Từ bình minh (khi) con vừa thức dậy,
Cho tới lúc đêm buông.
Chúa (quá) nhân từ: Con sẽ hát ca ngợi Ngài.

Chúa vẫn mãi bên con – Cha nhân từ
Chúa vẫn mãi yêu con, và Ngài thành tín
Với mỗi phút con sống trong cuộc đời này
Chúa quá nhân từ: Con sẽ hát ca ngợi Ngài.

2. Con yêu tiếng Chúa
Ngài dẫn dắt mỗi bước đường trong đời.
Bóng đêm dài, Ngài bên con, chẳng cách xa con
Ngài là Cha yêu của con hoài,
Bạn thân yêu thương của con
Suốt cả cuộc đời, con sẽ sống trong tình Ngài.

Chúa vẫn mãi bên con – Cha nhân từ
Chúa vẫn mãi yêu con, và Ngài thành tín
Với mỗi phút con sống trong cuộc đời (này)
Chúa (quá) nhân từ: Con sẽ hát ca ngợi Ngài.

Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.
Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.
Cuộc đời con dâng Cha,
Đầu phục Cha hôm nay,
Đời con tận hiến cho Cha.
Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.
Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.

Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.
Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.
Cuộc đời con dâng Cha,
Đầu phục Cha hôm nay,
Đời con tận hiến cho Cha.
Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.
Sự thành tín Chúa tuyệt vời,
Vẫn phủ che con đời đời.

Chúa vẫn mãi bên con – Cha nhân từ
Chúa vẫn mãi yêu con, và Ngài thành tín
Với mỗi phút con sống trong cuộc đời (này)
Chúa (quá) nhân từ: Con sẽ hát ca ngợi Ngài.

Chúa vẫn mãi bên con – Cha nhân từ
Chúa vẫn mãi yêu con, và Ngài thành tín
Với mỗi phút con sống trong cuộc đời (này)
Chúa (quá) nhân từ: Con sẽ hát ca ngợi Ngài.

Nhạc đệm:


 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top