Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: God Rest You Merry, Gentlemen – Bình An Cho Loài Người

Thánh Ca: God Rest You Merry, Gentlemen – Bình An Cho Loài Người

Tựa đề: Bình An Cho Loài Người
Nguyên tác: God Rest You Merry, Gentlemen

Nhạc: Dân ca Anh
Lời: Khuyết Danh

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist – Bài số 62

God Rest You Merry, Gentlemen
1. God rest you merry, gentlemen,
Let nothing you dismay,
For Jesus Christ our Saviour
Was born upon this day,
To save us all from Satan’s power
When we were gone astray:
Refrain:
O tidings of comfort and joy, comfort and joy,
O tidings of comfort and joy.
2. From God our heavenly Father
A blessed angel came,
And unto certain shepherds
Brought tidings of the same,
How that in Bethlehem was born
The Son of God by name:
3. The shepherds at those tidings
Rejoiced much in mind,
And left their flocks a-feeding
In tempest, storm and wind,
And went to Bethlehem straightway,
This blessed Babe to find:
4. But when to Bethlehem they came,
Whereat this Infant lay,
They found Him in a manger,
Where oxen feed on hay;
His mother Mary kneeling,
Unto the Lord did pray:
5. Now to the Lord sing praises,
All you within this place,
And with true love and brotherhood
Each other now embrace;
This holy tide of Christmas
All other doth deface.
Bình An Cho Loài Người
1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người
vì hôm nay Jêsus đến.
Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người
hạ sanh đem theo ân điển.
Đưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê,
thoát xa trần gian ô tối.
Điệp Khúc:
Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy.
Ô! Tin mừng vui.
Ngày nay Jêsus giáng thế
đem an vui cho người.
2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay
tìm xem Jêsus Con Thánh.
Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm
ngàn muôn hào quang lấp lánh.
Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng trần
bởi nơi đồng trinh Ma-ri.
3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này
từ Cha Thượng thiên thân ái.
Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy
rằng mau mau đi chiêm bái.
Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem
chính Con từ nơi Cha Thánh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top