Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Greg Laurie: Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Greg Laurie: Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Sứ điệp: Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện
Message: The Power of Prayer
Pastor: Greg Laurie

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top