Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Greg Laurie: Làm Mới Lại Năng Lực Để Chia Sẻ Niềm Tin Của Bạn – Phần 1

Greg Laurie: Làm Mới Lại Năng Lực Để Chia Sẻ Niềm Tin Của Bạn – Phần 1

Tựa đề: Làm Mới Lại Năng Lực Để Chia Sẻ Niềm Tin Của Bạn
Nguyên văn: The Refreshing Power of Sharing Your Faith
Kinh Thánh: Giô-na 3

Diễn giả: Greg Laurie

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top