Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giựt Mọi Chuông Trên Trời – Ring the Bells of Heaven

Thánh Ca: Giựt Mọi Chuông Trên Trời – Ring the Bells of Heaven

Tựa đề: Giựt Mọi Chuông Trời
Nguyên tác: Ring the Bells of Heaven
Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32

Lời: William Orcutt Cushing (1823-1902)
Nhạc: George Frederick Root (1820-1895)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 213

Ring the Bells of Heaven

1. Ring the bells of Heaven!
There is joy today,
For a soul, returning from the wild!
See, the Father meets him
out upon the way,
Welcoming His weary, wandering child.

Glory! Glory! How the angels sing:
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army,
like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.

2. Ring the bells of Heaven! There is joy today,
For the wanderer now is reconciled;
Yes, a soul is rescued
from his sinful way,
And is born anew a ransomed child.

Glory! Glory! How the angels sing:
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army,
like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.

3. Ring the bells of Heaven!
Spread the feast today!
Angels, swell the glad triumphant strain!
Tell the joyful tidings,
bear it far away!
For a precious soul is born again.

Glory! Glory! How the angels sing:
Glory! Glory! How the loud harps ring!
’Tis the ransomed army,
like a mighty sea,
Pealing forth the anthem of the free.

Giựt Mọi Chuông Trời (1931)

1. Giựt mọi chuông trời: “đinh đông”
Bữa nay mừng vui thay!
Vì con đãng hoang đã quay bước về Cha;
Kìa, Từ Phụ chạy đón con
trước sân ngoài, cầm tay,
Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc xa.

Ôi, thiên sứ ca vang Đàn cầm rền tiếng,
Kìa, thật vinh hiển Danh Cha nhân hiển!
Giựt mọi chuông trời: “đinh đông”
Bữa nay mừng vui thay!
Vì con đãng hoang đã quay bước về Cha.

2. Giựt mọi chuông trời: “đinh đông”
Bữa nay mừng vui thay!
Vì con đãng hoang với Cha đã hòa nhau;
Ồ, một linh hồn thoát ly khỏi con đường lạc sai,
Được ơn tái sinh khỏi hư mất đời sau.

Ôi, thiên sứ ca vang. Đàn cầm rền tiếng,
Kìa, thật vinh hiển Danh Cha nhân hiển!
Giựt mọi chuông trời: “đinh đông”
Bữa nay mừng vui thay!
Vì con đãng hoang với Cha đã hòa nhau.

3. Giựt mọi chuông trời: “đinh đông”
Báo tin tiệc vui đây!
Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca,
Nguyền truyền Tin Lành khắp nơi thế gian đều được hay,
Về một linh hồn tái sanh thoát quyền ma.

Ôi, thiên sứ ca vang. Đàn cầm rền tiếng,
Kìa, thật vinh hiển Danh Cha nhân hiển!
Giựt mọi chuông trời: “đinh đông”
Báo tin tiệc vui đây!
Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top