Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Giống Chúa

Giống Chúa

JesusJerusalem

Chúng… nhận biết hai người từng ở với Ðức Chúa Giê-xu (Công-vụ các Sứ-đồ 4:13)

Người tin Chúa phải giống như chính Đức Chúa Giê-xu Christ. Bạn đã đọc về cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu Christ được viết một cách đẹp đẽ và mạch lạc, nhưng đời sống tuyệt vời nhất của Ðấng Christ là bản tiểu sử sống động về Ngài được viết bằng lời nói và việc làm của những người thuộc về Chúa.

Nếu chúng ta sống đúng theo những điều chúng ta xưng nhận – và đó cũng là cách chúng ta phải sống – đời sống của chúng ta sẽ là hình ảnh của đời sống Ðấng Christ. Vâng! Đời sống chúng ta phải hoàn toàn giống như Chúa đến nỗi người thế gian sẽ không cần phí nhiều thì giờ đem chúng ta ra để so sánh với Ngài, rồi nói: Phải! Cũng hơi giống; nhưng ngay khi họ nhìn chúng ta, thì liền thốt lên rằng: “Người ấy từng ở với Chúa Giê-xu;” người ấy từng được Ngài dạy bảo; người ấy rất giống Ngài; người ấy đã thấm nhuần tư tưởng của Con Người Thánh khiết ở Na-xa-rét, và tư tưởng ấy được thực hiện hằng ngày bằng những việc làm trong đời sống người ấy.

Người tin Chúa phải giống Ngài trong thái độ vững vàng. Ðừng bao giờ xấu hổ về tôn giáo của bạn; việc xưng nhận là tín đồ Ðấng Christ chẳng có gì xấu, nhưng cần coi chừng đừng để làm xấu đạo. Hãy sống giống như Đức Chúa Giê-xu, sống dũng cảm cho Ðức Chúa Trời. Hãy noi gương Ngài trong tinh thần yêu thương; hãy suy nghĩ cách tử tế, ăn nói cách tử tế và hành động tử tế, để người khác sẽ nói về bạn rằng: “Người ấy từng ở với Chúa Giê-xu.”

Hãy noi gương Ngài trong sự thánh khiết. Chẳng phài Ngài hăng say phục vụ Ðức Chúa Cha sao? Thế thì bạn cũng vậy. Hãy luôn luôn đi đây đi đó để làm việc lành. Ðừng phí thì giờ, vì thì giờ quí báu vô cùng. Phải chăng Ngài luôn luôn quên mình, chẳng bao giờ chăm về lợi lộc riêng tư? Hãy sống giống như vậy. Phải chăng Ngài rất sốt sắng cầu nguyện luôn? Chính bạn cũng phải hăng hái, thiết tha cầu nguyện. Phải chăng Ngài đã đầu phục ý Cha Ngài? Thế thì chính bạn cũng phải đầu phục Ngài y như vậy. Phải chăng Ngài rất kiên nhẫn? Thế thì bạn cũng phải học tập đức tính nhẫn nhục.

Nhưng trên hết, hình ảnh cao cả nhất của Đức Chúa Giê-xu là tha thứ; hãy cố gắng tha thứ cho kẻ thù như chính Ngài đã làm. Hãy để cho mấy lời tuyệt trần nầy của Thầy chúng ta: “Lạy Cha! Xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm gì” luôn luôn reo vào tai bạn. Hãy tha thứ, như bạn vẫn mong chính mình được tha tội. Hãy tỏ ra tử tế với kẻ thù bằng cách “chất than lửa đỏ trên đầu cho họ.” Hãy nhớ rằng lấy thiện trả ác như thế là chúng ta giống Chúa.

Vậy hãy sống giống như Chúa, và bất cứ lúc nào, ở đâu, làm gì, nên sống sao cho tất cả mọi người đều nói về bạn rằng: “Người ấy từng ở với Chúa Giê-xu.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2012)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top