Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Giáo Sư Tuyệt Vời

Giáo Sư Tuyệt Vời

prayer_10

Ngài cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh  (Lu-ca 24:27)

Hai môn đồ trên đường đi về Em-ma-út đã thực hiện một chuyến hành trình lợi ích nhất trong cuộc đời của họ.

Người bạn đồng hành và là giáo sư cho họ là vị thầy giỏi nhất trong số các nhà giáo, nhà chú giải Kinh Thánh hàng đầu trong hàng ngàn nhà chú giải Kinh Thánh, là Ðấng mà mọi kho tàng về khôn ngoan và tri thức đều được giấu kín trong Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã hạ cố để làm người truyền bá Phúc Âm và Ngài đã không hổ thẹn thi hành ơn kêu gọi trước một cử tọa chỉ vỏn vẹn có hai người; và cũng như bây giờ, Ngài không từ chối việc giảng dạy dầu với chỉ một người duy nhất. Xin chúng ta hãy mời vị Giáo Sư tài ba đó, vì nếu Ngài không khiến chúng ta trở nên khôn ngoan, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thông sáng để được cứu rỗi.

Vị Giáo Sư có một không hai ấy đã dùng quyển sách hay nhất trong các sách vở để làm sách giáo khoa. Dầu Ngài có thể trình bày một chân lý mới mẻ, Ngài vẫn thích giải thích một lẽ thật xa xưa. Do khả năng vô sở bất tri, Ngài biết rõ phương pháp giảng dạy hay nhất; và với việc đề cập ngay đến Môi-se và các nhà tiên tri, Ngài chứng minh cho chúng ta thấy con đường chắc chắn nhất để đạt đến sự khôn ngoan không phải là việc suy lý, biện luận, hay đọc sách của loài người, nhưng là suy gẫm Lời Ðức Chúa Trời. Phương pháp đọc hay nhất để đạt phong phú thuộc linh trong kiến thức thiên thượng là đào sâu vào mỏ kim cương; thâu góp những viên ngọc trai từ vùng biển thiên thượng. Khi Đức Chúa Giê-xu muốn làm phong phú cho những người khác, chính Ngài cũng lấy từ hầm mỏ của Thánh Kinh.

Hai môn đồ được đặc ân ấy đã được hướng dẫn để suy gẫm về đề tài hay nhất trong các đề tài – vì Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài, đã giải nghĩa những điều liên hệ đến chính Ngài. Ở đây, kim cương đã cắt kim cương, và như vậy thì còn gì tuyệt diệu hơn nữa? Ông chủ nhà đã đích thân mở các cửa phòng, hướng dẫn khách khứa ngồi vào bàn ăn với Ngài, và dọn ra những thức ăn đặc biệt của Ngài. Chính Ðấng đã chôn kho tàng ngoài ruộng đã hướng dẫn cho những người đi tìm. Lẽ tự nhiên, Chúa chúng ta thảo luận về những đề tài hay đẹp, ngọt ngào nhất; và không còn đề tài nào hay đẹp và ngọt ngào hơn là chính con người và công việc của Ngài. Chúng ta phải luôn luôn tra cứu Kinh Thánh bằng con mắt nhìn chăm vào các đề tài ấy.

Nguyện Ngài ban ân điển cho chúng ta để học Kinh Thánh mà Đức Chúa Giê-xu vừa là giáo sư, vừa là bài học cho chúng ta!

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top