Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:15-19

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 21:15-19

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 21:15-19

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Lúc nhỏ, bạn có làm gì sai với điều cha mẹ dặn hay không?  Nếu có, bạn cảm thấy như thế nào khi phải gặp lại cha mẹ của mình? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau khi ăn xong Đức Chúa Jesus đã làm gì (21:15a)?  Phi-e-rơ trả lời như thế nào (21:15b)? Đức Chúa Jesus truyền cho Phi-e-rơ điều gì (21:15c)?  Theo bạn, việc chăn những chiên con của Chúa là làm gì?
 2. Sau đó Đức Chúa Jesus hỏi Phi-e-rơ điều gì (21:16a)? Câu hỏi thứ hai có gì khác với câu hỏi trước?   Phi-e-rơ đã trả lời như thế nào (21:16b)? Đức Chúa Jesus truyền cho Phi-e-rơ làm gì (21:16c)?  Theo bạn, trách nhiệm này có gì khác hơn trách nhiệm trước?
 3. Và rồi, Đức Chúa Jesus đã làm gì (21:17a)? Phi-e-rơ cảm thấy như thế nào (21:17b)? Có gì khác biệt trong câu trả lời của Phi-e-rơ (21:17c)? Đức Chúa Jesus truyền cho Phi-e-rơ làm gì (21:17d)? 
 4. Đức Chúa Jesus đã nói thêm điều gì (21:18)?  Theo bạn lúc đó Phi-e-rơ đang ở lứa tuổi trẻ hay già? Như vậy, việc ông thực hiện mạng lệnh của Chúa là tự nguyện hay bắt buộc?  Tại sao? 
 5. Tác giả Phúc Âm Giăng đã giải thích ý nghĩa của lời Đức Chúa Jesus nói là gì (21:19)?  Theo bạn khi Phúc Âm Giăng được viết ra thì Sứ đồ Phi-e-rơ đã chết chưa?  Nếu Phi-e-rơ chưa chết, theo bạn, việc hiểu ý nghĩa của điều Chúa nói sẽ ảnh hưởng như thế nào trên chức vụ của Phi-e-rơ?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Theo bạn, tại sao Đức Chúa Jesus hỏi Phi-e-rơ đến ba lần?
  1. Chúa muốn nhắc lại chuyện cũ làm cho Phi-e-rơ phải xấu hổ vì đã chối Chúa ba lần.
  2. Chúa muốn giúp cho Phi-e-rơ có cơ hội khẳng định và tái xác quyết tình yêu của ông với Chúa.
  3. Chúa muốn giúp cho Phi-e-rơ hiểu rõ rằng Chúa yêu thương ông.  Ngài đã tha thứ cho ông và muốn ông hầu việc Ngài. 
  4. Chúa muốn giúp cho Phi-e-rơ nhận thức rằng Ngài biết hết mọi sự.  Ngài đã biết trước việc ông sẽ chối Ngài trong quá khứ, và Ngài cũng biết điều Phi-e-rơ có thể làm cho Ngài trong tương lai để ông vững tin nơi Chúa mà làm theo mạng lệnh của Chúa.
 1. Nếu Chúa cũng hỏi bạn như Ngài đã hỏi Phi-e-rơ, bạn sẽ trả lời như thế nào?
  1. Bạn yêu Chúa hơn những người khác yêu Chúa.
  2. Bạn yêu Chúa hơn bạn yêu những người khác.
  3. Bạn yêu Chúa hơn bạn yêu những điều khác.
  4. Bạn yêu Chúa bất kể thái độ của người khác.
  5. Chúa biết từ đáy lòng, trong tâm trí, bạn cố gắng hết sức để yêu  Ngài. 
 1. Nếu Chúa cũng trao cho bạn ba trách nhiệm như Phi-e-rơ, bạn sẽ làm gì?  Ai là những “chiên con” và những “đàn chiên” mà bạn phải cho ăn hoặc chăm sóc? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top