Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 21:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 21:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 21:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đi câu cá hay không? Ai thường đi câu với bạn? Nếu bắt được cá, bạn thích làm món gì nhất?  Bạn sẽ ăn chung với ai?  
  2. Lần đi câu tệ nhất mà bạn gặp phải là lúc nào?  Chuyện gì xảy ra?  Nếu có ai hỏi mua cá vào lúc đó, bạn cảm thấy thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu (21:1)? Nơi này cách Jerusalem bao xa? Có bao nhiêu môn đồ của Chúa có mặt tại đó (21:2)?
  2. Phi-e-rơ muốn làm gì (21:3a)?  Theo bạn, Phi-e-rơ quyết định trở lại nghề cũ hay chỉ làm để giải khuây?  Tại sao?  Những môn đồ khác nói gì (21:3b)?  Kết quả ra sao (21:3c)?  
  3. Sau một đêm đánh cá mệt nhọc không kết quả, khi trở về các môn đồ gặp ai  (21:4a)?  Họ có nhận biết người đó không (21:4b)?  Người đứng trên bờ hỏi họ điều gì (21:5a)?  Họ trả lời như thế nào (21:5b)?  Người đó khuyên các môn đồ làm gì (21:6a)? Kết quả ra sao (21:6b)?
  4. Xin đọc lại câu chuyện được ký thuật trong Lu-ca 5:1-11 và cho biết có những điểm nào giống nhau và khác nhau với câu chuyện này.  Theo bạn, Đức Chúa Jesus làm phép lạ giống như trong Lu-ca 5:1-11 với mục đích gì?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sau bao nhiêu năm theo Chúa, Phi-e-rơ vẫn giữ thuyền và lưới; và đó là lý do khiến ông và các bạn dễ dàng để đi đánh cá trong câu chuyện này. Đức Chúa Jesus đã lưu ý các môn đồ điều gì (Lu-ca 9:62)? Trong cuộc sống của bạn, có những điều nào trong quá khứ mà bạn vẫn còn giữ dù bạn đã đi theo Chúa?  Những điều đó có cám dỗ bạn bỏ công tác mà Chúa muốn bạn thực hiện hay không?   
  2. Trong bảy môn đồ đi đánh cá, chỉ có bốn môn đồ vốn làm nghề ngư phủ. Theo bạn tại sao những môn đồ còn lại đồng ý đi đánh cá? Nếu bạn là người mà lời nói hay việc làm của bạn có ảnh hưởng trên quyết định của người khác, bạn sẽ dùng ảnh hưởng đó để làm gì?  Tại sao? 
  3. Xin so sánh và phân tích ý nghĩa giữa cảnh Đức Chúa Jesus đang đứng trên bờ và các môn đồ đưa thuyền vào bờ, với quang cảnh Đức Chúa Jesus bước đi trên mặt nước và các môn đang ở trên thuyền giữa bão tố. Bạn học được điều gì qua những câu chuyện này?
  4. Theo bạn tại sao Đức Chúa Jesus có mặt tại bờ biển vào sáng sớm ngày hôm đó? Noi gương Chúa, bạn có sẵn sàng đến giúp những người đang gặp khó khăn thất bại hoặc lạc mất phương hướng trong cuộc sống hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top