Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:24-31

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 20:24-31

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 20:24-31

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn bỏ lỡ cơ hội tham dự một sự kiện quan trọng hay không? Khi nghe những người khác kể về những điều tốt đẹp tại đó, bạn phản ứng như thế nào? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Thô-ma có mặt lúc Đức Chúa Jesus đến gặp các môn đồ lần đầu hay không (20:24)? Theo bạn khi đó, Thô-ma đang làm gì:
  a. Trốn tại một nơi nào khác vì sợ hãi. 
  b. Nghĩ rằng mọi sự đã xong, còn hội họp làm gì nữa. 
  c. Cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về những việc đã xảy ra. 
  d. Buồn bực và nuối tiếc vì đã không làm một điều gì đó cho Chúa?
 2. Các môn đồ đã cho Thô-ma biết điều gì (20:25a)?  Thô-ma đã trả lời như thế nào (20:25a)?  Tại sao có nhiều người chứng nhận cho việc đã xảy ra mà Thô-ma vẫn không tin? Câu nói của Thô-ma thể hiện điều gì về con người của ông? 
 3. Chuyện gì đã xảy ra một tuần sau đó?  Các môn đồ đang ở đâu (20:26a)?  Thô-ma có mặt tại đó hay không (20:26b)? Dù biết Chúa đã sống lại, tại sao cửa vẫn khóa chặt (20:26c)?  Đức Chúa Jesus phán với họ điều gì (20:26d)?  Một lần nữa, Chúa muốn nhắc họ điều gì?
 4. Đức Chúa Jesus nói gì với Thô-ma (20:27a)?  Chúa khuyên ông điều gì (20:27b)?  Thô-ma đáp lại như thế nào (20:28)?  Câu nói này thể hiện nhận thức nào về Chúa của Thô-ma?  Đức Chúa Jesus đã nói điều gì (20:29)? Xin so sánh sự khác biệt giữa: đức tin về điều mình không thấy, với thái độ chấp nhận sau khi đã thấy sự việc xảy ra.   
 5. Tác giả Phúc Âm Giăng nói gì về những việc Đức Chúa Jesus đã làm (20:30)?  Mục đích mà ông viết sách là gì (20:31)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có những thắc mắc nào về Chúa mà bạn vẫn còn trăn trở hay không? Như Thô-ma, lúc có tâm trạng đó, bạn có lìa xa khỏi cộng đồng những người tin Chúa, hay vẫn ở tại đó cho tới khi bạn đối diện với Chúa để Ngài giải quyết những nghi ngờ và thắc mắc của bạn?
 2. Chung quanh bạn, ai là người đang đối diện với những lo âu, sợ hãi, buồn rầu, và đau khổ? Bạn có thể làm gì để đem sự bình an của Chúa đến cho họ?
 3. Trong suốt những tháng năm theo Chúa, bạn biết gì về Đức Chúa Jesus? Đối với  bạn, Ngài là ai? Bạn có sẵn sàng viết, hay thuật lại, sự hiểu biết của bạn về Chúa để những người khác có thể biết và tin Ngài, để nhận được sự sống trong danh Ngài hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top