Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:17-27

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 19:17-27

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 19:17-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn biết rằng không bao lâu nữa bạn phải xa cách người mẹ thân yêu của mình, bạn sẽ làm gì? Tại sao?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus được trao cho ai (19:16b)? Chúa bị buộc phải làm gì (19:17)? Sau đó, họ đã làm gì với Chúa (19:18a)?  Chúa đã bị xử hình chung với ai (19:18b)?
  2. Phi-lát đã ra lệnh làm gì (19:19)?  Người Do Thái nhận biết điều gì khi thấy điều này (19:20)?  Các lãnh đạo Do Thái đã phản ứng như thế nào (19:21)? Phi-lát trả lời như thế nào (19:22)? Tại sao (Lu-ca 23:1-4; Giăng 18:33-36; Mác 15:1-5; Ma-thi-ơ 26:11-12)?   
  3. Sau khi đóng đinh Chúa, những người lính đã làm gì với trang phục của Ngài (19:23a)? Có gì đặc biệt với trang phục của Chúa (19:23b)?  Họ quyết định làm gì (19:24a)?  Vì sao điều này xảy ra (19:24b, Thi Thiên 22:18)? 
  4. Trong số những người theo Chúa, ai là những người đã đứng bên cạnh Ngài bên thập tự (19:25)?  Theo bạn tại sao họ có mặt tại đó?  Theo bạn tại sao những người khác không có mặt tại đó?
  5. Đức Chúa Jesus đã nói gì với người môn đệ của Ngài có mặt tại đó (19:26)? Đức Chúa Jesus đã nói gì với mẹ của Ngài (19:27)?  Môn đệ của Chúa đã làm gì? Chúng ta học được gì qua cách cư xử của Chúa?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Vì muốn giết Chúa nên người Do Thái đã tố cáo Đức Chúa Jesus là vua (Lu-ca 23:1-4). Phi-lát đã dùng lời tố cáo của họ để biện minh cho quyết định ra lệnh giết Chúa của mình (Giăng 19:19).  Khi thấy điều đó, các lãnh đạo Do Thái đã phản đối. Điều này cho thấy sự thật nào về bản chất của họ và về tội trạng của Chúa?
  2. Ma-ri đã có mặt lúc Chúa khởi hành chức vụ (Giăng 2:1-11) và có mặt lúc Chúa kết thúc chức vụ. Ma-ri đã có mặt lúc Chúa mới sinh (Lu-ca 2:1-20) và hiện diện bên Chúa khi Ngài lìa đời. Tâm trạng của Ma-ri lúc đứng bên thập tự như thế nào (Lu-ca 2:34-35)?  Theo bạn, tâm trạng của Ma-ri sẽ như thế nào khi gặp Chúa sống lại và chứng kiến Chúa thăng thiên (Công Vụ ?
  3. Nếu bạn là Giăng, khi Chúa nhờ bạn chăm sóc mẹ của Ngài, bạn có vui nhận hay không?  Đức Chúa Jesus dạy rằng những người làm theo ý Chúa là mẹ của Ngài (Ma-thi-ơ 12:48-49).  Nếu ngày nay, Đức Chúa Jesus trao những người đó cho bạn chăm sóc, bạn có vui nhận hay không?  Tại sao?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top