Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:28-40

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 18:28-40

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 18:28-40

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, bạn có bao giờ bị vu oan hay không? Tâm trạng của bạn như thế nào trong hoàn cảnh đó? Có ai biết sự thật muốn bênh vực bạn hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Những người Do Thái đã dẫn Đức Chúa Jesus đi đâu (18:28a)?  Chuyện này xảy ra vào lúc nào (18:28b)?  Những người Do Thái đã làm gì (18:28c)?  Tại sao (18:28d)?  Theo bạn giữa việc bị ô uế vì tiếp xúc với người ngoại quốc và việc âm mưu giết người, tội nào nghiêm trọng hơn?  Tại sao người Do Thái cảm thấy thanh thản trong âm mưu giết người, nhưng họ lại lo âu trong việc bị ô uế khi tiếp xúc với người ngoại quốc?   
  2. Phi-lát đã hỏi điều gì (18:29)?  Họ trả lời như thế nào (18:30)?  Động lực họ giải Đức Chúa Jesus đến Phi-lát là gì (19:6)? Vì sao (11:48)? Phi-lát đã cho họ thẩm quyền gì (18:31a)?  Những người Do Thái đã nói rõ thâm ý của họ là gì (18:31b)?  Tại sao (18:32)?
  3. Sau đó Phi-lát làm gì (18:33a)? Ông hỏi Đức Chúa Jesus điều gì (18:33b)? Đức Chúa Jesus đã đáp lại như thế nào (18:34)?  Phi-lát đã trả lời như thế nào (18:35)?  Câu nói của ông hàm ý điều gì?
  4. Đức Chúa Jesus khẳng định điều gì (18:36)?  Phi-lát nhận xét gì về câu trả lời của Chúa (18:37a)? Đức Chúa Jesus xác nhận điều gì (18:37b)?  Ngài nói rõ mục đích của Ngài là gì (18:37c)?
  5. Phi-lát thắc mắc điều gì (18:38a)?  Sau đó ông đã làm gì (18:38b)?  Phi-lát quyết định như thế nào sau khi thẩm vấn Chúa (18:39)?  Người Do Thái đòi hỏi điều gì sau khi nghe quyết định đó (18:40)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ như người Do Thái, bạn quan tâm về những tội nhỏ, nhưng bình thản trước những tội nặng hay không?  Có bao giờ bạn lo tố cáo tội lỗi của những người khác nhưng không nhớ đến những tội của mình hay không?  Tại sao?
  2. Có bao giờ bạn có tâm trạng giống như Phi-lát – nhận biết điều đúng, nhưng bị ép phải làm trái với lương tâm của mình – hay không?  Bạn có hành động giống như Phi-lát trong câu chuyện này hay không? Tại sao?
  3. Nếu bạn là Ba-ra-ba, bạn nghĩ gì khi nhận được tin mình được phóng thích?  Bạn có bao giờ nghĩ về người đã chết thay cho mình để mình có cơ hội được tự do hay không?
  4. Có bao giờ bạn cư xử giống như Chúa – làm đúng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời và làm chứng nhân cho sự thật, bất kể hoàn cảnh thế nào – hay không?  Tại sao?       

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top