Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:6-19

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 17:6-19

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 17:6-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn biết rằng không bao lâu nữa bạn phải xa cách những người thân yêu, và biết họ có thể phải đối diện với những nghịch cảnh, bạn sẽ làm gì cho họ? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong khúc Kinh Thánh này (17:6-19), ai là những người được Đức Chúa Jesus cầu nguyện? Đặc điểm của những người đó là gì (17:6e)? Họ thuộc về ai (17:6c) và đã được trao cho ai (17:6d)? Đức Chúa Jesus đã làm gì với những người này (17:6a, 17:8a)?  Kết quả như thế nào (17:7, 17:8b)? 
  2. Lý do nào khiến Đức Chúa Jesus phải cầu nguyện cho những người này (17:9, 17:11-13a)? Đức Chúa Jesus nói gì về sự sở hữu của Ngài (17:10)? Xin xem thêm (17:5, 17:22, 17:24) và cho biết mối tương quan giữa Đức Chúa Jesus và Đức Chúa Trời như thế nào?   
  3. Điều gì khiến cho những người theo Chúa vui (17:13b)?  Điều gì khiến họ bị người ta ghét (17:14a)? Tại sao (17:14b, 17:16)?  Đức Chúa Jesus cầu xin điều gì cho những người thuộc về Ngài (17:15, 17:17)?  Mục đích của những lời cầu xin đó là gì (17:18-19)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đức Chúa Trời trao các môn đồ cho Đức Chúa Jesus.  Ai là những người mà Đức Chúa Trời đã trao cho bạn?  Bạn đã làm gì với những người đó? Đức Chúa Jesus đã bảo vệ niềm tin, hướng dẫn các môn đồ, truyền đạt lời của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện cho họ.  Bạn có làm như vậy cho những người mà bạn đã nhận trách nhiệm với Chúa hay không? Tại sao?
  2. Xin cho biết bạn đã kinh nghiệm được những niềm vui nào khi có Chúa ở bên cạnh mình và bạn đã đối diện với những đau buồn nào khi bạn xa cách Ngài?     

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top