Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:23-33

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:23-33

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 16:23-33

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được nghe kể về một người thân yêu ở xa mà bạn chưa bao giờ gặp mặt? Người kể chuyện nói gì về người đó? Bằng cách nào người kể chuyện giúp bạn hiểu về người thân yêu ở xa và giúp cho bạn biết tình cảm của người đó đối với bạn như thế nào?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Jesus cho các môn đồ biết điều gì (16:23a)? Tại sao (16:25)?  Các môn đồ của Chúa đã đáp lại như thế nào (16:29)? Câu nói đó thể hiện điều gì về trình độ nhận thức của họ?
  2. Xin cho biết hai lý do khiến những người theo Chúa được Đức Chúa Trời yêu thương (16:27)? Trong mối tương quan đó, người theo Chúa có thể làm gì (16:23b, 26)? Đức Chúa Jesus hứa điều gì cho những người này (16:24)? 
  3. Đức Chúa Jesus công bố điều gì (16:28)? Theo bạn các môn đồ có hiểu rõ nội dung của điều Chúa nói hay không? Tại sao?
  4. Các môn đồ của Chúa cho biết lý do nào khiến họ tin Ngài (16:30)? Vì sao Đức Chúa Jesus đã hỏi lại câu này (16:31)?  Đức Chúa Jesus nói gì về sự khác biệt giữa đức tin bây giờ và hành động thể hiện đức tin trong tương lai (16:32)?  Tại sao trong bối cảnh đó, các môn đồ lại có được sự bình yên ở trong Chúa (16:33)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn phải đối diện với những sự thay đổi hoặc chia ly hay không?  Nỗi đau trong hoàn cảnh đó đã giúp bạn tăng trưởng như thế nào? Tăng trưởng trong lĩnh vực nào?
  2. Nếu vì niềm tin nơi Chúa mà bạn phải quyết định chọn lựa, bạn sẽ làm gì? Chọn để được Chúa hay mất Chúa? Bạn nghĩ gì về quyết định của mình?  Chúa đã dạy dỗ bạn điều gì khi đó? Kinh nghiệm của bạn hữu ích như thế nào cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top