Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:1-15

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 16:1-15

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 16:1-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi phải xa cách những người thân yêu mà không biết bao giờ mới gặp lại, bạn nói gì trước lúc giã biệt? Trong kinh nghiệm của bạn, giữa người ở lại và người ra đi, người nào sẽ cảm thấy buồn hơn?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tại sao Đức Chúa Jesus nói với các môn đồ những điều này (16:1, 16:4)? Chúa báo trước các môn đồ sẽ có thể đối diện với điều gì (16:2)? Tại sao (16:2b-3)?
  2. Đức Chúa Jesus sẽ đi đâu (16:5a)?  Ngài trách các môn đồ điều gì (16:5b)?  Theo bạn tại sao các môn đồ của Chúa hành động như vậy (16:6)? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng hiểu những điều Chúa đang nói với họ? Việc Đức Chúa Jesus ra đi là lợi hay hại cho các môn đồ (16:7a)?  Tại sao (16:7b)?
  3. Khi Đức Thánh Linh đến, Ngài tác động trên thế giới này trong ba phương diện nào (16:8)? Xin giải thích ý nghĩa của ba phương diện đó (16:9-11)?
  4. Lý do nào khiến Đức Chúa Jesus không nói nhiều hơn với các môn đệ vào lúc đó (16:12)? Đức Thánh Linh sẽ nói gì với các môn đồ (16:13)?  Đức Thánh Linh sẽ làm gì cho các môn đồ (16:14-15)?  Chuyện gì sẽ xảy ra (16:16)?  Nếu bạn là một trong các môn đồ có mặt tại đó, bạn cảm thấy thế nào?     

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ sự bối rối hay lo buồn làm phân tâm bạn trong sự hiểu biết Lời Chúa hay không?  Trong hoàn cảnh đó bạn làm gì?  Tại sao? 
  2. Trong những điều mà bạn học được về Đức Thánh Linh trong khúc Kinh Thánh này, bạn nhận được gì từ nơi Ngài trong thời gian gần đây?
  3. Nếu có một lý do nào đó khiến bạn phải rời khỏi Hội Thánh, hay một nhóm mà bạn đang sinh hoạt trong Hội Thánh, bạn sẽ nói những lời nào để giã từ?  Bạn có chuẩn bị ai thay thế để làm những việc mà bạn đã từng làm hay không?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top