Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:9-17

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:9-17

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 15:9-17

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn nghĩ gì khi đến một nơi mà thấy mọi người đều yêu thương nhau?  Bạn có muốn làm một thành viên trong cộng đồng đó hay không? Tại sao?    

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Xin cho biết mệnh đề “ở trong ta” được nhắc lại bao nhiêu lần (15:1-17)? Tại sao Đức Chúa Jesus lập lại nhiều lần như vậy?  Lý do nào khiến người tin Chúa nên ở trong Chúa (15:9)?  Quyết định ở trong Chúa thể hiện điều gì (15:10)? Vì sao Chúa đã nói cho các môn đồ những điều này (15:11)
 2. Mạng lệnh của Chúa là gì (15:12)?  Xin phân tích mối liên hệ giữa hai câu 15:9 và 15:12? Xin cho biết có gì khác biệt trong mạng lệnh của Chúa trong 15:12-13 với 13:34-35? Khi chúng ta sống yêu thương thì điều gì sẽ thay đổi trong mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa? 
 3. Chúa gọi những người vâng lời Ngài là ai (15:14)?  Nghĩa cử cao cả nhất thể hiện tình yêu là gì (15:13)?  Sự khác biệt giữa vai trò của một người đầy tớ và một người bạn của Chúa là gì (15:15)?
 4. Đức Chúa Jesus cho biết điều gì trong mối quan hệ giữa Chúa và các môn đệ của Ngài (15:16a).  Ngài chọn họ để làm gì (15:16b)? Chúa hứa sẽ ban cho họ điều gì (15:16c)? Mạng lệnh và cũng là kết quả mà Chúa muốn thấy nơi người theo Chúa là gì (15:17)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Là một nhánh nho, xin bạn cho biết bạn đang ở trong tình trạng nào trong phương diện kết quả cho Chúa:
  a. Nhánh trơ trụi: Thiếu nhựa sống từ gốc.  
  b. Nhánh đầy lá xanh: Xum xuê về hình thức nhưng không kết quả
  c. Nhánh mới chớm nụ: Bắt đầu kết quả nhưng phẩm chất chưa rõ.
  d. Nhánh có những trái non: Kết quả non nớt.
  đ. Trái đã chín nhưng hơi chua: Phẩm chất có vấn đề.
  e. Trái có nhiều sâu bên trong: Bị ảnh hưởng từ bên ngoài làm băng hoại bên trong.
  f. Trái ngon và mọng nước: Kết quả đúng ý người trồng.    
 2. Nếu bạn là một nhánh nho đang cảm thấy khô héo, bạn cần gì:
  a. Được tưới nước: Dành thì giờ tương giao thường xuyên với Chúa.
  Được xới đất: Những cứng cõi của sự vô tín cần được đập nát.
  c. Được bón phân: Dành nhiều thì giờ hơn với Lời Chúa.
  d. Được chiếu sáng: Để Chúa và Lời Ngài tạo nên những biến chuyển mới bên trong cuộc đời bạn.
  đ. Được tỉa sửa: Chấp nhận bị đau đớn để Chúa cắt bỏ bớt một số sai sót hoặc những điều không cần thiết khỏi cuộc đời của bạn.
  e. Được gió làm thụ phấn: Để Đức Thánh Linh tác động và hình thành những kết quả mới trong cuộc đời của bạn.
 3. Xin cho biết Đức Chúa Jesus kể ẩn dụ này để dạy các môn đồ điều gì: 
  a. Đức Chúa Jesus là cội nguồn của sự sống.
  b. Đức Chúa Cha là người làm vườn khôn ngoan và nhân ái.
  c. Ảnh hưởng của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh trên kết quả trong cuộc đời của một người tin Chúa.
  d. Tầm quan trọng trong mối liên hệ giữa một người tin Chúa với Chúa.
  đ. Kết quả Chúa mong chờ trong cuộc đời của một người tin Chúa.
 4. Chúa dạy tình yêu là yếu tố căn bản trong nếp sống của người tin Chúa.  Tình yêu đó đã thể hiện như thế nào trong cuộc sống của bạn, trong gia đình bạn, và trong Hội Thánh của bạn?  
 5. Theo bạn, hiện nay bạn là đầy tớ của Chúa hay là bạn của Ngài? Tại sao?  Nếu bạn nghĩ rằng mình vẫn là đầy tớ của Chúa, bạn cần làm gì để trở thành bạn của Ngài? 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top