Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:1-8

Cùng Học Kinh Thánh: Giăng 15:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 15:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn được ai đó sửa những khiếm khuyết của mình hay không? Khi bị sửa sai, bạn cảm thấy thế nào?  Kết quả về lâu dài ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong ẩn dụ này, Đức Chúa Jesus đã dùng hình ảnh nào để mô tả Ngài, mô tả Đức Chúa Cha (15:1), và mô tả những người tin Chúa (15:2, 15:5)? Đức Chúa Cha sẽ làm gì với những nhánh không ra trái và những nhánh ra trái (15:2)?  Những nhánh không ra trái và những nhánh ra trái có những gì giống nhau và khác nhau?  Theo bạn tại sao người làm vườn cắt bỏ những nhánh không ra trái? Tại sao người làm vườn tỉa sửa những nhánh ra trái?
 2. Đức Chúa Jesus đã nói với các môn đệ của Ngài điều gì (15:3)? Trước đó, Đức Chúa Jesus đã nói gì (13:10-11)?  Xin giải thích tại sao lời Chúa có thể làm cho người theo Chúa được sạch (13:1-11; 17:17)?
 3. Đức Chúa Jesus khuyên những người tin Chúa điều gì (15:4a)?  Tại sao (15:4b-5)?  Bạn hiểu chữ “ở trong Chúa” như thế nào?  Bạn thực hiện điều đó như thế nào? Đặc điểm và phước hạnh của một người ở trong Chúa là gì (15:7)?
 4. Xin cho biết bốn diễn tiến sẽ xảy ra cho một người không ở trong Chúa (15:6)?  Bạn đã thấy những điều này xảy ra cho ai đó không (Xem thêm 13:26-30; Công Vụ 1:15-19)?  Bạn có muốn những điều này xảy đến cho chính mình không?
 5. Có nhiều cách khác nhau để tôn vinh Đức Chúa Trời (bằng lời nói, bằng lời hát, …).  Trong 15:8, Đức Chúa Jesus dạy người tin Chúa có thể tôn vinh Đức Chúa Trời qua điều gì?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Giống như một nhánh nho, bạn đang nhận gì từ nơi Chúa?  Bạn đã dùng nguồn sinh lực từ Chúa ban, cho những điều gì?  Bạn nghĩ rằng cuộc đời bạn đang kết quả – hay không kết quả – theo mong đợi của Chúa? Kết quả – hay không kết quả – trong lĩnh vực nào?  Nếu Chúa phải tỉa sửa bạn, những thứ rườm rà nào (hoa, lá, cành) trong cuộc đời bạn nào cần được cắt bớt?
 2. Trái cây chứa đựng những phẩm chất đặc trưng của một loại cây.  Những hương vị ngọt ngào nào của Chúa mà người khác có thể cảm nhận trong đời sống của bạn (15:8)?
 3. Trái cây mang lại năng lực, thú vị, và sự tươi mới cho người dùng nó. Những người khác đã nếm được gì từ những kết quả trong cuộc đời của bạn (ngọt ngào, chua, chát, hay cay,  đắng) (15:8)?
 4. Trái cây cũng thể hiện những vẻ đẹp của mình.  Người khác có thể thấy những nét quyến rũ hay thu hút nào qua những kết quả trong cuộc đời của bạn (15:8)?
 5. Trái cây còn chứa hạt để gieo giống và phát triển.  Kết quả từ những việc bạn đã làm có góp phần phát triển đạo của Chúa hay không? Ai đã tin Chúa từ cuộc đời của bạn (15:8)? Bạn có muốn làm những loại trái không có hạt – dễ ăn nhưng không thể trồng, và có thể bị tuyệt giống – hay không?  Hội Thánh của bạn có ở trong tình trạng tương tự hay không?
 6. Những loại trái cây ngon khiến người ta muốn tìm biết, và rồi ca ngợi, xuất xứ của nó.  Những người chung quanh có muốn tìm biết Chúa khi tiếp xúc với cuộc đời của bạn hay không (15:8)?  

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top