Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 14:25-31

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 14:25-31

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 14:25-31

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Ai là người đã có những lời khuyên tốt nhất cho bạn?  Người này có những phẩm chất nào khiến lời khuyên của người này giá trị với bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Đức Thánh Linh là ai (14:16-17)?  Ngài từ đâu đến (14:26)?  Ngài ngự ở đâu (14:17)?  Ngài làm gì (14:16-17; 14:26-27)?
 2. Đức Chúa Jesus phán những điều này khi nào (14:25)? Tại sao (14:29)? Đức Chúa Jesus hứa ban điều gì cho những người tin Ngài (14:27)? Xin cho biết sự khác biệt giữa sự bình an mà Chúa ban cho và sự bình an đến từ thế gian?
 3. Xin cho biết mối liên hệ của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh đối với người tin Chúa, và giữa Ba Ngôi Đức Chúa Trời đối với nhau (14:15-21, 14:23-31)?
 4. Đức Chúa Jesus báo trước những điều gì (14:28)? Điều gì sẽ xảy ra (14:30)?  Đức Chúa Jesus khẳng định điều gì (14:30b)? Khi sống dưới sự thống trị của đời này, nhân loại sẽ nhận biết điều gì (14:31)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Đời sống của một người tin Chúa được so sánh như một căn nhà. Đức Thánh Linh đang giữ vai trò nào trong căn nhà, là đời sống của bạn:
  a. Chủ nhà: Toàn quyền quyết định và hành động
  b. Khách: Được tôn trọng nhưng không được can dự vào chuyện trong nhà.
  c. Người giúp việc: Có thể giúp việc nhưng không có quyền quyết định.
  d. Người lạ: Không được vào nhà.
 2. Nếu mô tả sự bình an bằng hình ảnh một chiếc thuyền trên mặt nước, sự bình an của bạn đang ở trong tình trạng nào?
  a. Thuyền đang thả neo trên mặt nước phẳng lặng.
  b. Sóng lăn tăn vỗ, thuyền lắc lư nhẹ nhàng
  c. Sóng vừa phải, thuyền dập dồi nhưng không nguy hiểm
  d. Gió mạnh, thuyền chao đảo
  đ. Sóng lớn, khó có thể điều khiển thuyền đi đúng hướng
  e. Sóng dữ tợn, thuyền bị trôi
  f. Bão tố kinh khủng, thuyền ngập nước ….
 3. Cuộc đời bạn đang có những bất an nào?  Tại sao?  Bạn có thể tìm sự bình an của Chúa từ đâu?  Lời Chúa trong khúc Kinh Thánh này có thể giúp gì cho bạn?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top