Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 14:15-24

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 14:15-24

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 14:15-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn phải chia tay với những người bạn yêu thương trong một thời gian, bạn sẽ nói gì với họ trước lúc chia tay?  Bạn sẽ nghĩ gì nếu họ không quan tâm đến những gì bạn nói?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người yêu mến Chúa sẽ làm gì (14:15)? Mạng lệnh của Chúa đến từ đâu (14:24b)? Một trong những mạng lệnh mà Chúa đã truyền là gì (13:34)?  Xin cho biết những điều này có liên quan gì với nhau? Đức Chúa Jesus lập lại điều này bao nhiêu lần (14:15, 14:22, 14:23, 14:24)?  Tại sao Chúa lập lại nhiều lần như vậy? 
  2. Đức Chúa Jesus hứa sẽ xin Đức Chúa Cha ban cho những người tin Chúa điều gì (14:16)? Đức Thánh Linh là ai (14:17a)?  Tại sao thế gian không thể nhận Đức Thánh Linh (14:17b)?  Tại sao người tin Chúa có thể nhận biết Đức Thánh Linh (14:17c)?  Lý do nào Đức Thánh Linh được ban cho người tin Chúa (14:18, 14:16)?     
  3. Điều gì sẽ xảy ra (14:19)?  Người tin Chúa sẽ nhận biết điều gì (14:20)? Giu-đa đã thắc mắc điều gì (14:20)? Đức Chúa Jesus giải thích sự khác biệt căn bản dựa trên hành động của người tin Chúa (14:15, 21, 23) và người không tin Chúa (14:24a) là gì?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong quá khứ, bạn đã làm gì để bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa? Đức Chúa Jesus nói rõ tình yêu của bạn đối với Chúa được thẩm định qua việc bạn làm theo mạng lệnh của Ngài. Bạn đã thực hiện bao nhiêu mạnh lệnh của Chúa? Những người chung quanh có nhận thấy sự khác biệt giữa bạn – một người yêu kính Chúa – và một người sống theo đời này hay không? Sứ điệp trong khúc Kinh Thánh này nhắc bạn điều gì?   
  2. Tác giả Phúc Âm Giăng chép rằng Đức Thánh Linh là “Đấng Yêu Ủi khác” (14:16), như vậy Đấng Yêu Ủi nguyên thủy là ai? Bạn có thường xuyên gần gũi với Đức Thánh Linh không? Đức Thánh Linh đang thực hiện vai trò của Ngài như thế nào trên cuộc đời của bạn?   

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top