Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 14:1-14

Cùng Học Kinh Thánh – Giăng 14:1-14

Cùng Học Kinh Thánh
Giăng 14:1-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn trải qua một khoảng thời gian mà bạn cảm thấy như lạc mất phương hướng hay không?  Chuyện gì đã xảy ra?  Bạn đã ở trong hoàn cảnh đó trong bao lâu?  Điều gì đã giúp bạn vượt qua hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trước lúc chia tay (13:33), Đức Chúa Jesus đã nói gì với các môn đồ (14:1a)?  Chúa dạy điều gì có thể giúp các môn đồ vượt qua những bối rối mà họ sẽ đối diện (14:1a)?   
  2. Đức Chúa Jesus cho biết Chúa sẽ đi đâu (14:12)? Để làm gì (14:2b-3)? Đức Chúa Jesus hứa điều gì (14:3b)? Chúa nói thêm chi tiết nào về đường đi và nơi Chúa đến (14:4)?
  3. Thô-ma đã thưa với Chúa điều gì (14:5)?   Đức Chúa Jesus đã trả lời Thô-ma như thế nào (14:6)? Đức Chúa Jesus công bố Ngài là ai?  Lời công bố đó có ý nghĩa gì? Đức Chúa Jesus giải thích cho Thô-ma điều gì (14:7)?  Câu trả lời này liên hệ như thế nào đến câu hỏi của Thô-ma trong 14:5 (14:2)?
  4. Phi-líp yêu cầu Chúa điều gì (14:8)?  Đức Chúa Jesus đã nói gì với Phi-líp (14:9; 1:18)? Chúa trách Phi-líp điều gì (14:10a)? Đức Chúa Jesus giải thích thêm về Đức Chúa Cha như thế nào (14:10b)?   Điều căn bản mà Phi-líp cần làm là gì (10:11a)?  Yếu tố nào có thể giúp Phi-líp nhận được điều đó (10:11b)?  Nếu cần thiết, Phi-líp có thể làm gì (14:14)?
  5. Đức Chúa Jesus dạy gì về đức tin (14:12)?  Đức Chúa Jesus đã ban những lời hứa nào cho những người tin Ngài (14:12-14)? Đây là lời hứa có điều kiện hay vô điều kiện (14:13)?  Theo bạn, những người tin Chúa có thể làm điều gì to lớn hơn điều Đức Chúa Jesus đã làm (14:12b)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Các môn đệ của Chúa theo Ngài khá lâu nhưng những câu hỏi của Phi-e-rơ (13:36), của Thô-ma (14:5), và của Phi-líp (14:8) cho thấy họ hiểu rất ít về Chúa? Bạn có giống như các môn đệ của Chúa ngày xưa không?  Bạn biết gì về Chúa và chương trình của Ngài cho bạn và cho thế giới này?
  2. Đức Chúa Jesus công bố Ngài là “đường đi” (14:5). Kinh nghiệm của bạn đi trên đường đó như thế nào – giống như chạy thoải mái trên xa lộ thẳng băng hay phải nhồi lên nhồi xuống trên con đường hẹp và gập ghềnh?  Tại sao?
  3. Dựa trên lời công bố của Đức Chúa Jesus trong (14:5), bạn sẽ trả lời như thế nào nếu có người nói rằng có nhiều con đường dẫn đến Đức Chúa Trời?
  4. Khi đối diện với khó khăn, lời hứa nào của Chúa trong đoạn Kinh Thánh này giúp bạn vượt qua khó khăn đó (14:1; 14:5; 14:11; 14:12; 14:14).      

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top